ว่านหางจระเข้

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Aloe vera  L. Burm. f.  วงศ์ :  Asphodelaceae (Liliaceae) ชื่อสามัญ :  Aloe, Star Cactus ชื่ออื่น :  ว่านไฟไหม้ (ภาคเหนือ) หางตะเข้ (ภาคกลาง) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.5-1 เมตร มีข้อและปล้องสั้นๆ ใบเดี่ยว อวบน้ำมาก สีเขียว ภายในใบมีน้ำยางสีเหลือง ถัดไปเป็นวุ้นใส ดอก ช่อ ก้านช่อดอกยาวมาก ออกจากลางต้น ดอกย่อยเป็นหลอดสีส้มห้อยลง ผล เป็นผลแห้ง แตกได้ ส่วนที่เป็นพิษ :  ยางสีเหลืองจากใบ สารพิษ :    การเกิดพิษ : ยางสีเหลืองจากใบ ถ้ารับประทานเข้าไปทำให้อาเจียน ท้องรุ่วง การรักษา :  

สลัดได

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Euphobia antiquorum  L. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Triangular Spurge, Malayan Spurge Tree ชื่ออื่น : สลัดไดป่า (ภาคกลาง) เคียะผา (ภาคเหนือ) กะลำพัก (นครราชสีมา) เคียะเลี่ยม หงอนงู (แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น สูงประมาณ 8 เมตร ลำต้นกิ่งอวบน้ำมี 3-6 เหลี่ยมตามแนวสัน ที่สันมีหนาม ผิวสีเขียว ถ้าแก่จัดมีสีน้ำตาล ทุกส่วนมียางสีขาวขุ่น ใบ เดี่ยว มีจำนวนน้อย ออกตามแนวสัน รูปไข่กลับ ปลายใบกลม ดอก เป็นช่อสั้นๆ มีใบประดับออกเป็นคู่ตรงข้าม...

หนุมานนั่งแท่น

ชื่อวิทยาศาสตร์: Jatropha podagrica  Hook.f. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Gout Plant, Guatemala Rhubarb, Fiddle-leaved Jatropha ชื่ออื่น : ว่านเลือด (ภาคกลาง) หัวละมานนั่งแท่น (ประจวบคีรีขันธ์)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม ลำต้นขยายใหญ่มากมีน้ำยางใส ใบ เดี่ยว ก้านใบยาว แผ่นใบเว้าลึก จะออกที่ปลายลำต้นแบบวนสลับ ดอก ช่อ ก้านดอกยาวมาก ก้านดอกย่อยและดอกย่อยสีแดงส้ม ออกเป็นช่อเหมือนซี่ร่ม ผล กลมยาว เป็นพูตามแนวยาว ผลแตกได้ ส่วนที่เป็นพิษ : เมล็ด ยาง สารพิษ :    สารพิษมีฤทธิ์คล้าย toxalbumin,curcin พิษจาก resin...