ชุมเห็ดเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Cassia alata  L . วงศ์ : Leguminosae ชื่อสามัญ :  Ringworm bush, Ringworm senna, Ringworm shrub, Candlestick senna, Candle bush, Candelabra bush, Christmas candle, Empress candle plant, Seven golden candlesticks, Impetigo bush ชื่ออื่น :  ชุมเห็ดเทศ (กลาง) ขี้คากลับมืนหลวง หมากกะลิงเทศ (เหนือ) ส้มเห็ด ชุมเห็ดใหญ่ (กลาง) จุมเห็ด ตะสีพอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)...

บอนสี

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Caladium bicolor  Vent วงศ์ :  Araceae ชื่อสามัญ :  Fancy Leaf Caladium, Corazon de Maria ชื่ออื่น :  บอนฝรั่ง (ภาคกลาง) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดิน ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับรอบลำต้นเกิดจากตาที่อยู่บนยอดของหัวใต้ดิน ก้านใบยาวงอกออกมาจากลำต้นใต้ดิน แผ่นใบใหญ่รูปหัวใจหรือรูปสามเหลี่ยม ฐานใบเว้าลึก แผ่นใบมีสีแตกต่างกัน ดอก ช่อ เป็นช่อชนิด spadix  ก้านช่อดอกงอกออกมาจากหัวใต้ดินเป็นรูปยาวโคนป่อง ช่อดอกมีดอกเพศเมียอยู่ทางโคน ดอกเพศผู้อยู่ทางปลาย มีใบประดับขนาดใหญ่ (spathe) หุ้มมิดขณะที่ยังอ่อนอยู่ ผล กลม ส่วนที่เป็นพิษ :  ทั้งต้น สารพิษ :    เป็นผลึกรูปเข็มของ calcium oxalate และสารอื่นๆ เช่น sapotoxin การเกิดพิษ :  ถ้ากินเข้าไปจะเกิดอาการไหม้ที่เพดานปาก ลิ้นและคอ กล่องเสียงอาจบวม การเปล่งเสียงจะผิดปกติ และมีอาการคัน อาจอาเจียนด้วย...

ปัตตาเวีย

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Jatropha integerrima  Jacq. วงศ์ :  Euphorbiaceae ชื่อสามัญ :  Cotton leaved Jatropha ชื่ออื่น :   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้น เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 1.5 - 2 เมตรมีสีน้ำตาลเข้ม (Dark Brown) ทรงต้นค่อนข้างสูงโปร่ง ใบ มีสีเขียวแก่ (Dark Green) เป็นรูปไข่ขนาดใหญ่ ใบเดี่ยว หลังใบค่อนข้างแดง ดอก เป็นช่อตามปลายกิ่ง สีแดง ชมพู (Red Pink) มีกลีบดอก 5 กลีบออกดอก เป็นระยะตลอดปี ดอกตัวผู้กับตัวเมียแยกกัน และมักจะอยู่คนละช่อ เมล็ด ลักษณะกลม เหลืองออกน้ำตาล ส่วนที่เป็นพิษ : ใบ สารพิษ :    การเกิดพิษ : ถ้ารับประทานเข้าไปทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง...

ผกากรอง

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Lantana camara  L. วงศ์ :  Verbenaceae ชื่อสามัญ :  Cloth of Gold, Hedge Flower, Orange Sedge ชื่ออื่น :  ก้ามกุ้ง เบญจมาศป่า (ภาคกลาง) ขะจาย ตาปู มะจาย (แม่ฮ่องสอน) ขี้กา คำขี้ไก่ (เชียงใหม่) ดอกไม้จีน (ตราด)  ยี่สุ่น (ตรัง)  สามสิบ (จันทบุรี) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้พุ่มสูงได้ถึง 40-90 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม มีขนทุกส่วน ยกเว้นกลีบดอกและผล ใบ เดี่ยว แผ่นใบสากมีขน ปลายใบแหลม โคนใบมน...

ฝิ่นต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์: Jatropha multifida L. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Coral Bush , Coral Plant, Physic Nut ชื่ออื่น : มะหุ่งแดง (ภาคเหนือ) มะละกอฝรั่ง (กรุงเทพฯ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 1-5 เมตร ทุกส่วนมียางสีขาวเหลือง ใบ เดี่ยวขนาดใหญ่ ขอบใบเว้าลึกเป็นแฉกๆ แบบนิ้วมือ 9-10 แฉก แต่ละแฉกแบ่งเป็นหยักปลายแหลมเรียว ก้านใบยาว โคนก้านใบมีหูใบเป็นเส้นๆ หลายเส้น ใบออกแบบสลับ ดอก ออกเป็นช่อ...

พลับพลึงตีนเป็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Hymenocallis littoralis  Salisb. วงศ์ :  Amaryllidaceae ชื่อสามัญ :  Spider Lily ชื่ออื่น :  - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้น มีหัวอยู่ใต้ดินลำต้นกลมสูงประมาณ 30 ซม. ใบ รูปแถบแคบเรียวแหลม ออกตรงข้ามกันสองข้าง ขอบใบเรียบ อวบน้ำ ดอก เป็นช่อกระจุกโปร่งมี 8 - 10 ดอก แต่ละดอกมีระยางค์ที่เกิดจาก ก้านเกสรเพศผู้ ที่เชื่อมติดกันเป็นวงคล้ายถ้วย บานตอนกลางคืน - เช้า มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ผล ผลสดสีเขียว รูปร่างค่อนข้างกลม แก่จะเป็นสีน้ำตาล เมล็ด รูปร่างกลม ๆ เล็ก...

แพงพวยฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Catharanthus roseus  L.  วงศ์ :  Apocynaceae ชื่อสามัญ :  Madagascar Periwinkle, West Indian Periwinkle ชื่ออื่น :  - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สูงได้ถึง 80 ซม. ลำต้นและกิ่งก้าน มีขนละเอียดปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงกันข้าม ก้านใบยาว 2-8 มม. ใบเกลี้ยง รูปไข่ถึงไข่กลับ ยาว 1.5-6 ซม. กว้าง 0.6-2.6 ซม. ปลายใบมนหรือกลม มีติ่งที่ปลายใบ โคนใบกลม หรือรูปลิ่ม มีเส้นใบแขนงจำนวน 7-10 คู่ เป็นสันนูนชัดเจน มีขนปกคลุม...

รัก

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Calotropis gigantea  L. Dryandr ex W.T.Aiton วงศ์ :  Asclepiadaceae ชื่อสามัญ :  Milk Weed , Crown Flower, Giant lndian Milk ชื่ออื่น :  ดอกรัก รักดอก รักร้อยมาลัย (ภาคกลาง)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก สูง 1.5-3 ม. ทุกส่วนมีน้ำยาง ขาวเหมือนน้ำนม ตามกิ่งมีขน ใบ ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปรี แกมขอบขนาน ปลายแหลม โคนเว้า กว้าง 6-8 ซม. ยาว 10-14...

ว่านสี่ทิศ

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Hippeastrum johnsonii  Bury วงศ์ :  Amaryllidaceae ชื่อสามัญ :  Star Lily ชื่ออื่น :   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   เป็นพรรณไม้ดอกอายุสั้น พุ่มสูง 35 - 60 เซนติเมตรที่มีลักษณะมีลำต้นเป็นหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน และส่วนที่โผล่ขึ้นมานั้นจะเป็นส่วนก้านใบและตัวใบเท่านั้น ซึ่งหัวนี้ลักษณะจะคล้ายๆกับหอมหัวใหญ่ สำหรับ ใบที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหอกเรียวยาว และมีสีเขียวสดเป็นมัน ใบหนา ขอบใบเรียบไม่มีจัก ใบกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 - 30เซนติเมตร หรือาจจะมากกว่านั้นก็ได้ ดอกออกปลายก้าน ออกเป็นช่อ 4 - 8 ดอก หันไปทั้งสี่ทิศ ดอกรูปถ้วย ขนาดดอก 8 - 15 เซนติเมตร...

ว่านแสงอาทิตย์

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Haemanthus multiflorus  (Tratt.) Martyn วงศ์ :  Amaryllidaceae ชื่อสามัญ :  Blood Lily ชื่ออื่น :  ว่านตะกร้อ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   เป็นไม้ล้มลุกใบอวบน้ำ มีลำตัวเป็นหัวลักษณะคล้ายหอมหัวใหญ่ เจริญอยู่ใต้ดิน กลุ่มใบที่เกิดจากหัวชูขึ้นมาเหนือพื้นดิน ใบรูปหอกสีเขียวเข้มยาวประมาณ 8 นิ้ว เมื่อออกดอกจะชู้ก้านดอกเป็นลำตรงสีเขียวอ่อน จากกลางต้นสูงมาพ้นใบ ดอกออกติดกันแน่นเป็นทรงกลม สวยงามสะดุดตามาก ดอกของแสงอาทิตย์ช่อหนึ่ง ๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 นิ้ว และจะบานติดต้นอยู่ประมาณ 7-10 วันจึงจะโรย ส่วนที่เป็นพิษ : หัวและใบ สารพิษ :    การเกิดพิษ : หัวและใบทำให้ท้องเดิน หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ การรักษา :