ชื่อวิทยาศาสตร์:  Hydrnagea macrophylla  Thunb.) Ser.
วงศ์ : 
 
Hydrangeaceae
ชื่อสามัญ :
  Hydrangea
ชื่ออื่น : 
 ดอกสามเดือน (เชียงใหม่) ดอกหกเดือน (แม่ฮ่องสอน) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
 ไม้พุ่มสูง 0.8-1.3 เมตร แตกกิ่งก้าน ใบ เดี่ยว รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบมน แต่แหลมกว่าโคนใบ ขอบใบจัก ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่สีเทา ดอก ช่อ  ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ดอกสีน้ำเงิน ฟ้า ชมพู่อ่อน หรือเมื่อบานนานๆ จะเป็นสีขาว (ดอกบานได้หลายวัน)

ส่วนที่เป็นพิษ  ทั้งต้นสด
สารพิษ : 
    Cyanogenetic glycosides
การเกิดพิษ 
:  รับประทานจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กัน เดินเซเหมือนคนเมา หายใจลำบาก กล้ามเนื้อเปลี้ย ถ้าเป็นมากหมดสติ บางรายมีอาการชัก
การรักษา
  

  • ส่งโรงพยาบาลทันที ขณะส่งโรงพยาบาลพยายามให้คนไข้ได้หายใจอากาศบริสุทธิ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

  • ควรให้ดม amyl nitrate 0.2 มิลลิลิตร ทุก 5 นาที

  • ถ้าค่าความดัน (systolic pressure) ต่ำกว่า 80 มิลลิเมตร ปรอท ควรหยุดยา ให้ออกซิเจนช่วยหายใจ

  • ฉีด  antidote เช่น  sodium nitrite ทางเส้นเลือดดำ ด้วยอัตรา 2.5-5 มิลลิลิตรต่อนาที ถ้าค่าความดัน (systolic pressure) ต่ำกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท ให้หยุดยา

  • ให้ sodium thiosulfate 25 ทางหลอดเลือดในอัตรา 2.5-5 มิลลิลิตรต่อนาที (ปริมาณ sodium nitrite และ sodium thiosulfate ขึ้นกับปริมาณ haemoglobin)

  • ช่วยการหายใจโดยใช้ 100ของ oxygen

  • รักษาตามอาการ

บทความก่อนหน้านี้เพชฌฆาตสีทอง
บทความถัดไปละหุ่ง