เทียนหยด

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Duranta repens  L. 
วงศ์ : 
 
Verbenaceae
ชื่อสามัญ :
  Duranta, Sky Flower, Pigeon Berry, Golden Dewdrop
ชื่ออื่น : 
 พวงม่วง  ฟองสมุทร (กรุงเทพฯ)  เครือออน (แพร่)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
 ไม้พุ่ม แตกกิ่งก้าน กิ่งลู่ลง ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปไข่กลับ ปลายแหลมหรือมน โคนสอบ ขอบใบจัก ดอก ช่อ มี 3 ชนิด คือดอกสีขาว สีม่วงอ่อน และสีม่วงแก่ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผล ออกเป็น ช่อ ห้อยลง รูปกลมสีเขียว เมื่อสุกเป็นสีเหลือง

ส่วนที่เป็นพิษ  ใบ ผล
สารพิษ : 
    ใบ ผล มีสาร saponin และผลมีสาร narcotine alkaloids
การเกิดพิษ 
:  รับประทานผลอาจตายได้ จะทำให้อาเจียน ปวดท้อง ปวดศีรษะ มีไข้ ตาพร่า กระหายน้ำมาก ถ้าได้รับพิษมาก เม็ดเลือดแดงแตกได้ พืชนี้เป็นพิษต่อสัตว์เลือดเย็นด้วย
การรักษา
  

  • ส่งโรงพยาบาล

  • ให้กินนม หรือไข่ขาว เกลือบกระเพาะ เพื่อลดการดูดซึมของสารพิษ

  • ล้างท้อง

  • ถ้าเสียน้ำมาก ต้องให้น้ำเกลือทางเส้นเลือด