บอนสี

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Caladium bicolor  Vent
วงศ์ :  Araceae
ชื่อสามัญ  Fancy Leaf Caladium, Corazon de Maria
ชื่ออื่น  บอนฝรั่ง (ภาคกลาง)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดิน ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับรอบลำต้นเกิดจากตาที่อยู่บนยอดของหัวใต้ดิน ก้านใบยาวงอกออกมาจากลำต้นใต้ดิน แผ่นใบใหญ่รูปหัวใจหรือรูปสามเหลี่ยม ฐานใบเว้าลึก แผ่นใบมีสีแตกต่างกัน ดอก ช่อ เป็นช่อชนิด spadix  ก้านช่อดอกงอกออกมาจากหัวใต้ดินเป็นรูปยาวโคนป่อง ช่อดอกมีดอกเพศเมียอยู่ทางโคน ดอกเพศผู้อยู่ทางปลาย มีใบประดับขนาดใหญ่ (spathe) หุ้มมิดขณะที่ยังอ่อนอยู่ ผล กลม

ส่วนที่เป็นพิษ  ทั้งต้น
สารพิษ : 
   เป็นผลึกรูปเข็มของ calcium oxalate ละสารอื่นๆ เช่น sapotoxin
การเกิดพิษ 
:  ถ้ากินเข้าไปจะเกิดอาการไหม้ที่เพดานปาก ลิ้นและคอ กล่องเสียงอาจบวม การเปล่งเสียงจะผิดปกติ และมีอาการคัน อาจอาเจียนด้วย ถ้ายางเข้าตา ตาจะอักเสบระคายเคือง
การรักษา
  

  • ใช้น้ำยาบ้านปากและคอหลายๆครั้ง
  • ใช้ยาลดกรด aluminum-magnesium hydroxide ให้ทุก 2 ชั่วโมง
  • รับประทานยาระงับปวดพวก dermerol
  • ถ้ายางเข้าตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง หยอดตา
  • ถ้าอาการไม่ดีขึ้นส่งโรงพยาบาลด่วน