ชื่ออื่น  บอนฝรั่ง (ภาคกลาง), บอนสี
ชื่อสามัญ 
Fancy Leaf Caladium, Corazon de Maria
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Caladium bicolor Vent.
ชื่อวงศ์ :  Araceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   

 • ไม้ล้มลุก มีความสูงประมาณ 0.5 เมตร มีพุ่มกว้างประมาณ 1 เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดิน มีลักษณะเป็นหัว ผิวของลำต้นเป็นผิวเรียบ
  บอนสี
 • ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบลำต้นเกิดจากตาที่อยู่บนยอดของหัวใต้ดิน ก้านใบยาวงอกออกมาจากลำต้นใต้ดิน แผ่นใบใหญ่รูปหัวใจหรือรูปสามเหลี่ยม ฐานใบเว้าลึก แผ่นใบมีสีแตกต่างกัน  ใบกว้างประมาณ 8-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ลักษณะใบ สีสันสวยงาม
  บอนสี
 • ดอก ช่อ เป็นช่อชนิด spadix  ก้านช่อดอกงอกออกมาจากหัวใต้ดินเป็นรูปยาวโคนป่อง ช่อดอกมีดอกเพศเมียอยู่ทางโคน ดอกเพศผู้อยู่ทางปลาย มีใบประดับขนาดใหญ่ (spathe) หุ้มมิดขณะที่ยังอ่อนอยู่

  บอนสี

 • ผล กลม

ส่วนที่เป็นพิษ  ทั้งต้น
สารพิษ : 
   เป็นผลึกรูปเข็มของ calcium oxalate ละสารอื่นๆ เช่น sapotoxin

การเกิดพิษ :  ถ้ากินเข้าไปจะเกิดอาการไหม้ที่เพดานปาก ลิ้นและคอ กล่องเสียงอาจบวม การเปล่งเสียงจะผิดปกติ และมีอาการคัน อาจอาเจียนด้วย ถ้ายางเข้าตา ตาจะอักเสบระคายเคือง

การรักษา  

 • ใช้น้ำยาบ้านปากและคอหลายๆครั้ง
 • ใช้ยาลดกรด aluminum-magnesium hydroxide ให้ทุก 2 ชั่วโมง
 • รับประทานยาระงับปวดพวก dermerol
 • ถ้ายางเข้าตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง หยอดตา
 • ถ้าอาการไม่ดีขึ้นส่งโรงพยาบาลด่วน
บทความก่อนหน้านี้ปัตตาเวีย
บทความถัดไปชุมเห็ดเทศ