พิกัดกองวาโยธาตุ

  พิกัดกองวาโยธาตุ ประจำสมุฏฐานวาตะ (ธาตุลม 6 กอง) 1) แก้วาโยธาตุกำเริบ มีตัวยาดังนี้ ลูกสมอไทย หนัก 16 ส่วน เถาสะค้าน หนัก 8 ส่วน เมล็ดพริกไทย หนัก 4 ส่วน ดอกดีปลี หนัก 3 ส่วน รากเจตมูลเพลิง หนัก 2 ส่วน รากช้าพลู หนัก 1 ส่วน เหง้าขิงแห้ง หนัก 1/2...

มหาพิกัดเบญจกูล

  มหาพิกัดเบญจกูล มีส่วนตัวยาดังนี้ รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน เถาสะค้าน 6 ส่วน เหง้าขิงแห้ง 10 ส่วน รากช้าพลู 12 ส่วน ดอกดีปลี 20 ส่วน สรรพคุณ แก่ธาตุทั้งปวงให้บริบูรณ์

พิกัดตรีผลสมุฏฐาน

พิกัดตรีผลสมุฏฐาน คือ จำนวนผลไม้เป็นที่ตั้ง 3 อย่าง (ที่เกิดแห่งผล 3 อย่าง) คือ ลูกมะตูม ลูกยอ ลูกผักชีลา สรรพคุณ แก้สมุฏฐานแห่งตรีโทษ ขับลมต่างๆ แก้อาเจียน แก้โรคไตพิการ

พิกัดตรีผลธาตุ

  พิกัดตรีผลธาตุ คือ จำนวนผลแก้ธาตุ 3 อย่าง คือ เหง้ากะทือ หัวตะไคร้หอม เหง้าไพล สรรพคุณ บำรุงธาตุไฟ แก้ไข้ตัวร้อน แก้กำเดา แก้ฟกบวมปวดเมื่อย

พิกัดตรีมธุรส

  พิกัดตรีมธุรส คือ จำนวนตัวยารสหวาน 3 อย่าง คือ น้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำมันเนย สรรพคุณ บำรุงธาตุ แก้สะอึก และแก้ไข้ตรีโทษ ผายธาตุ เจริญอาหาร

พิกัดเบญจมูลใหญ่

พิกัดเบญจมูลใหญ่ คือ จำกัดจำนวนยารากใหญ่ แก้สมุฏฐานทั้งสามมี 5 อย่าง คือ รากมะตูม รากลำไย รากเพกา รากแคแตร รากคัดลิ้น สรรพคุณ แก้ดี แก้ลม แก้เสมหะ บำรุงไฟธาตุ แก้ไข้สันนิบาต แก้เส้นเอ็นพิการ เบญจมูลน้อย รวมกับเบญจมูลใหญ่ เป็นทศมูลใหญ่

จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่ขนาด

  พวกที่ต่างกันที่ขนาด 1) กระพังโหมทั้ง 2 คือ กระพังโหมน้อย กระพังโหมใหญ่ 2) ข่าทั้ง 2 คือ ข่าเล็ก ข่าใหญ่ 3) ตับเต่าทั้ง 2 คือ ตับเต่าน้อย ตับเต่าใหญ่ 4) เปล้าทั้ง 2 คือ เปล้าน้อย เปล้าใหญ่ 5) เร่วทั้ง 2 คือ เร่วน้อย เร่วใหญ่ 6) ส้มกุ้งทั้ง 2 คือ ส้มกุ้งน้อย ส้มต้มกุ้งใหญ่

พิกัดเบญจอมฤต

พิกัดเบญจอมฤต คือ จำกัดตัวยาดังน้ำทิพย์ 5 อย่าง คือ น้ำนมสด น้ำนมส้ม น้ำอ้อย น้ำผึ้ง น้ำมันเนย สรรพคุณ บำรุงกำลัง บำรุงธาตุไฟ ขับลมให้แล่น ทั่วกาย แก้ไข้ตรีโทษ ผายธาตุ แก้กำเดาและลม กระจายเสมหะ

จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่สี

พวกที่ต่างกันที่สี 1) การบูรทั้ง 2 คือ การบูรดำ การบูรขาว 2) กะเพราทั้ง 2 คือ กะเพราแดง กะเพราขาว 3) กระดูกไก่ทั้ง 2 คือ กระดูกไก่ดำ กระดูกไก่ขาว 4) กระวานทั้ง 2 คือ กระวานดำ กระวานขาว 5) หัวกระดาดทั้ง 2 คือ หัวกระดาดแดง หัวกระดาดขาว 6) ต้นก้างปลาทั้ง 2 คือ ต้นก้างปลาแดง ต้นก้างปลาขาว 7) กำมะถันทั้ง 2 คือ...

พิกัดจันทน์ทั้ง 5

พิกัดจันทน์ทั้ง 5 คือ จำกัดจำนวนแก่นไม้จันทน์ 5 อย่าง คือ แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาว แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทนา แก่นจันทน์ชะมด สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต แก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงตับ ปอด แก้พยาธิ บาดแผล