อภิญญาณเบญจกูล

 

อภิญญาณเบญจกูล มีส่วนตัวยาดังนี้

ใบ ดอก ราก เจตมูลเพลิง สิ่งละ 4 ส่วน
ใบ ดอก ราก สะค้าน สิ่งละ 6 ส่วน
ใบ ดอก ราก ขิงแห้ง สิ่งละ 10 ส่วน
ใบ ดอก ราก ช้าพลู สิ่งละ 12 ส่วน
ใบ ดอก ราก ดีปลี สิ่งละ 20 ส่วน
สรรพคุณ แก้ในกองอภิญญาณธาตุ คือ ธาตุสำแดงให้รู้ดุจผีสิง