พิกัดเบญจโลธิกะ

พิกัดเบญจโลธิกะ คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีคุณทำให้ชื่นใจมี 5 อย่าง คือ

  • แก่นจันทน์แดง
  • แก่นจันทน์ขาว
  • แก่นจันทน์ชะมด
  • ต้นเนระภูสี
  • ต้นมหาสดำ

สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อดี แก้ไข้รัตตะปิตตะโรค แก้ลมวิงเวียน แก้พิษทั้งปวง