พิกัดเกสรทั้ง 7 คือ จำกัดจำนวนเกสรดอกไม้ 7 อย่าง คือ

  • ดอกมะลิ
  • ดอกพิกุล
  • ดอกบุนนาค
  • ดอกสารภี
  • ดอกบัวหลวง
  • ดอกจำปา
  • ดอกกระดังงา

สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ชูกำลัง บำรุงหัวใจ แก้ไข้จับ แก้ลมวิงเวียน ให้เจริญอาหารแก้โรคตา แก้ไข้เพื่อเสมหะและโลหิต แก้ไข้เพื่อปถวีธาตุ แก้น้ำดี

บทความก่อนหน้านี้พิกัดสัตตะเทียน
บทความถัดไปพิกัดเบญจกูล