พิกัดเกลือพิเศษ คือ จำกัดจำนวนเกลือพิเศษ 7 อย่าง คือ

  • เกลือสมุทร
  • เกลือสุนจะละ
  • เกลือสุวสา
  • เกลือเยาวกาษา
  • เกลือวิธู
  • เกลือด่างคลี
  • เกลือกะตังมูตร

สรรพคุณ ล้างลำไส้ แก้เสมหะ แก้ปัสสาวะ แก้โรคท้องมาน กัดเมือกมันในลำไส้ แก้น้ำเหลืองเสีย บำรุงธาตุทั้ง 4 และแก้ธาตุทั้ง 4

บทความก่อนหน้านี้พิกัดบัวพิเศษ
บทความถัดไปพิกัดเนาวหอย