ทศเบญจกูล

 

ทศเบญจกูล มีส่วนตัวยาดังนี้

ดอกดีปลี 10 ส่วน
เถาสะค้าน 10 ส่วน
เหง้าขิงแห้ง 10 ส่วน
รากช้าพลู 10 ส่วน
รากเจตมูลเพลิง 10 ส่วน
สรรพคุณ แก้ในกองธาตุทั้งปวงและสงเคราะห์ไปแก้ในโรคสตรี