ทศเบจขันธ์ แก้ในกองอสุรินธัญญาณธาตุ คือ ธาตุสำแดงให้รู้ดุจผีสิง ให้ระส่ำระสายอยู่ในสมุฏฐานใด แก้ด้วยโสฬสเบญจกูลพิกัดใด จึงจะเหมาะแก่การบำบัดโรคนั้น

1) ทศเบญจขันธ์ ถ้าจะแก้ในกองปถวีธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • ดอกดีปลี 5 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน
 • เถาสะค้าน 3 ส่วน
 • รากช้าพลู 2 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง 1 ส่วน

2) ทศเบญจขันธ์ ถ้าจะแก้ในกองเตโชธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • รากเจตมูลเพลิง 5 ส่วน
 • เถาสะค้าน 4 ส่วน
 • รากช้าพลู 3 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง 2 ส่วน
 • ดอกดีปลี 1 ส่วน

3) ทศเบญจขันธ์ ถ้าจะแก้ในกองวาโยธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • เถาสะค้าน 5 ส่วน
 • รากช้าพลู 4 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง 3 ส่วน
 • ดอกดีปลี 2 ส่วน
 • เจตมูลเพลิง 1 ส่วน

4) ทศเบญจขันธ์ ถ้าจะแก้ในกองอาโปธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • รากช้าพลู 5 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง 4 ส่วน
 • ดอกดีปลี 3 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง 2 ส่วน
 • เถาสะค้าน 1 ส่วน

5) ทศเบญจขันธ์ ถ้าจะแก้ในกองอากาศธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • เหง้าขิงแห้ง 5 ส่วน
 • ดอกดีปลี 4 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง 3 ส่วน
 • เถาสะค้าน 2 ส่วน
 • รากช้าพลู 1 ส่วน

รวมกันได้ 15 ส่วน โดยพิกัด แก้ในกองอสุรินธัญญาณธาตุ

บทความก่อนหน้านี้โสฬสเบญจกูล
บทความถัดไปพิกัดกองเตโชธาตุ