สัตว์บก

สัตว์บก ได้แก่  สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก  และหากินบนบก ตัวอย่าง แมลงสาบ ใช้มูลประกอบยา  สรรพคุณ  แก้ลิ้นขาวเป็นฝ้า  เป็นละออง แก้เม็ดยอด ในปาก แก้ฟกบวมที่มีพิษร้อน แก้กามโรค  (ต้องคั่วหรือสุมก่อนปรุง) กวาง เขาแก่ สรรพคุณ  แก้ไขกาฬ  ไข้พิษ  เขาอ่อนบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงความกำหนัด  ถอนพิษผิดสำแดง วัวป่า เขาวัว  สรรพคุณ  แก้ตัวร้อน ดับพิษไข้ แก้พิษกาฬ ถอนพิษผิดสำแดง ตับบำรุง   ร่างกาย บำรุงตับดี แก้ดีซ่าน บำรุงน้ำดี บำรุงโลหิต...

สัตว์น้ำ

สัตว์น้ำ  ได้แก่  สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ปลาช่อน ใช้ดีทำยา สรรพคุณ  แก้ตาต้อ ตาแดง  หางตากแห้งแก้โรคในปาก  ลิ้นเป็นฝ้า  เป็นเม็ด ตัวร้อน  นอนสะดุ้ง หลังร้อนมือเท้าเย็น  แก้หอบ  ซางทับสำรอกชักเพราะความร้อนสูง  เกล็ดทำให้เกิดลมเบ่ง ปลาหมอ ใช้ทั้งตัวทำยา สรรพคุณ  แก้กระษัยปลาหมอ ดี แก้พยาธิกิน ผมร่วงเป็นหย่อมๆ ช่วยให้ผมดำ ปลากระเบน ใช้หนังทำยา สรรพคุณ  ขับเลือดเน่าร้าย  หลังจากการคลอดบุตร  ขับน้ำคาวปลา ปลาพะยูน ใช้เขี้ยวทำยา สรรพคุณ  แก้พิษใช้กาฬ  พิษไข้ซาง พิษไข้ตัวร้อน ร้อนใน...

สัตว์อากาศ

สัตว์อากาศ  ได้แก่  สัตว์ที่มีปีก บินไปมาในอากาศได้ ตัวอย่าง ผึ้ง ใช้น้ำหวานในรังทำยา สรรพคุณ  บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ แก้สะอึก แก้ไข้ตรีโทษ นกกา หรือ อีกา ใช้กระดูกและขนทำยา สรรพคุณ แก้พิษกาฬ ใช้กาฬ แก้พิษ ตานซาง นกนางแอ่น ใช้รังทำยา สรรพคุณ   บำรุงกำลัง บำรุงความกำหนัด แก้อ่อนเพลีย นกกรด ใช้น้ำมัน สรรพคุณ  แก้โรคผิดหนังผื่นคัน แก้มะเร็ง นกกระจอก ถอนขนออกใช้ทั้งตัว สรรพคุณ  บำรุงร่างกาย...