รสยา  4  รส

2393

รสยา  4  รส

ในคัมภีร์ธาตุวิภังค์  ได้กล่าวถึงรสยา  4  รส  แก้โรคดังนี้

1)  รสยาฝาด             ชาบไปในผิวเนื้อ  และเส้นเอ็น

2)  รสยาเผ็ด             ชาบไปในผิวหนังทุกเส้นขน

3)  รสยาเค็ม             ชาบไปในที่เส้นเอ็นและกระดูกทั่วสรรพางค์กาย

4)  รสยาเปรี้ยว          ชาบไปในเนเอ็นทั่วรรพางค์กาย