พิกัดยา 7 สิ่ง

1536

พิกัดยา  7  สิ่ง

1) พิกัดสัตตะเขา  คือ  กำหนดจำนวนเขาสัตว์  7  อย่าง  คือ

 • เขาวัว
 • เขาควาย
 • เขากระทิง
 • เขากวาง
 • เขาแพะ
 • เขาแกะ
 • เขาเลียงผา

สรรพคุณ  ดับพิษ ถอนพิษ ถอนพิษผิดสำแดง แก้พิษไข้ร้อน ไข้พิษไข้กาฬ


2) พิกัดสัตตะปะระเหมะ คือ จำกัดจำนวนตัวยาแก้เมือกมัน  เสมหะมีกลิ่น 7 อย่าง คือ

 • ต้นตำแยตัวผู้
 • ต้นตำแยตัวเมีย
 • ต้นก้นปิด
 • ลูกกระวาน
 • โกฐกระดูก
 • ลูกรักเทศ
 • ตรีผลาวะสัง

สรรพคุณ  ชำระมลทินโทษให้ตก  แก้อุจจาระธาตุลามก  ชำระเมือกมันในลำไส้ แก้ปะระเมหะ  20 ประการ


3) พิกัดสัตตะโลหะ  คือ  จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อเป็นทอง  7  อย่าง คือ

 • รากทองกวาว
 • รากทองหลางหนาม
 • รากทองหลางใบมน
 • รากทองโหลง
 • รากทองพันชั่ง
 • รากฟักทอง
 • รากต้นใบทอง

สรรพคุณ  แก้โรคดี  เสมหะ  และลมที่เป็นพิษ  แก้ริดสีดวง ทำลายพยาธิ


4) พิกัดสัตตะโกฐ  คือ  จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าโกฐ 7 อย่าง คือ

 • โกฐสอ
 • โกฐเขมา
 • โกฐหัวบัว
 • โกฐเชียง
 • โกฐจุฬาลัมพา
 • โกฐก้านพร้าว
 • โกฐกระดูก

สรรพคุณ  แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมะ หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูกำลังบำรุงโลหิต แก้ลมในกองธาตุ แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบสะอึก


5) พิกัดสัตตะเทียน  คือ  จำกัดจำนวนตัวที่ชื่อว่าเทียน  7  อย่าง

 • เทียนดำ
 • เทียนแดง
 • เทียนขาว
 • เทียนข้าวเปลือก
 • เทียนตาตั๊กแตน
 • เทียนสัตตบุษย์
 • เทียนเยาวพาณี

สรรพคุณ  แก้ลม เสมหะและดีระคนกัน แก้พิษโลหิต แก้ทางปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้มุตกิด บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แก้ลมในท้อง แก้พรรดึก แก้ลมครรภ์รักษา


6) พิกัดเกสรทั้ง  7  คือ จำกัดจำนวนเกสรดอกไม้  7  อย่าง คือ

 • ดอกมะลิ
 • ดอกพิกุล
 • ดอกบุนนาค
 • ดอกสารภี
 • ดอกบัวหลวง
 • ดอกจำปา
 • ดอกกระดังงา

สรรพคุณ  แก้ร้อนในกระหายน้ำ  ชูกำลัง  บำรุงหัวใจ  แก้ไข้จับ  แก้ลมวิงเวียน  ให้เจริญอาหารแก้โรคตา  แก้ไข้เพื่อเสมหะและโลหิต  แก้ไข้เพื่อปถวีธาตุ  แก้น้ำดี

บทความก่อนหน้านี้พิกัดยา 9 สิ่ง
บทความถัดไปพิกัดยา 5 สิ่ง