วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2017

ข้อมูลสมุนไพรไทย

กระถิน

ชื่ออื่น : กระถิน, กระถินไทย, กระถินบ้าน(ภาคกลาง), กะเส็ดโคก, กะเส็ดบก(ราชบุรี), ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา(ภาคใต้), ผักก้านถิน(เชียงใหม่), ผักหนองบก(ภาคเหนือ) ชื่อสามัญ : White Popinac, Lead Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit ชื่อวงศ์ :...