Tuesday, September 26, 2023
Home Search

ARACEAE - search results

If you're not happy with the results, please do another search
พรมตีนสูง

พรมตีนสูง

ชื่อสมุนไพร : พรมตีนสูง ชื่ออื่นๆ : โหรา(ชุมพร), พรมตีนสูง(ตรัง),ว่านขันหมากเศรษฐี, โหรา(ตราด, ชุมพร), ว่านงดหิน(ตรัง), ว่านขัดหมาก(ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Aglaonema simplex (Blume) Blume ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพรมตีนสูง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นมีความกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และสูงประมาณ...
พลูช้าง

พลูช้าง

ชื่อสมุนไพร : พลูช้าง ชื่ออื่นๆ : เครืองูเขียว (หนองคาย), หีควาย (กรุงเทพฯ), ดิป๊ามซุง (เมี่ยน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scindapsus officinalis Schott. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพลูช้าง เป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นอวบ และชอบอาศัยเกาะตามไม้ยืนต้น ลำต้นโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ราว ๆ 1 เซนติเมตร ใบพลูช้าง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับกัน แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ รูปรีแกมไข่...
วัวซัง

วัวซัง (หนามวัวซัง)

ชื่อสมุนไพร : วัวซัง ชื่ออื่นๆ : หนามวัวซัง, หนามวัวซัง, หางนกกะลิง, ผีไหว้าดาด, หางนกกี้, หนามเกี่ยวไ ก่, งัวซัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capparis sepiaria Linn. ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นวัวซัง ไม้พุ่มเตี้ย สูง 2 ถึง 4 เมตร หรือกึ่งไม้เลื้อย...
ว่านน้ำ

ว่านน้ำ

ชื่อสมุนไพร : ว่านน้ำ ชื่ออื่นๆ : คงเจี้ยงจี้, ผมผา, ส้มชื่น, ฮางคาวน้ำ, ฮางคาวบ้าน(ภาคเหนือ), ตะไคร้น้ำ(เพชรบุรี), ทิสีปุตอ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ว่านน้ำ, ว่านน้ำเล็ก, ฮางคาวผา(เชียงใหม่) ชื่อสามัญ : Mytle Grass, Sweet Flag ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acorus calamus L. ชื่อวงศ์ : Araceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นว่านน้ำ เป็นไม้ล้มลุก สูง 50-150 เซนติเมตร ลำต้นสั้นเป็นเหง้าขนานกับดิน...
วาน้ำ

วาน้ำ

ชื่อสมุนไพร : วาน้ำ ชื่ออื่น : วาน้ำ (สุราษฎร์ธานี), ใบพาย (ภาคกลาง), อุบีกะลังไอย อุบีกะลิงไอย (มาเลย์-นราธิวาส-มลายู), บอนแดง ชื่อสามัญ :  Crypts ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne cordata Griff. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นวาน้ำ เป็นพรรณไม้น้ำพื้นเมืองของไทย พบได้มากทางภาคใต้ของประเทศ มีสีสันและรูปร่างเป็นลักษณะเฉพาะตัว ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน และมีไหลสั้น ๆ...
สิงหโมรา

สิงหโมรา

ชื่อสมุนไพร : สิงหโมรา ชื่ออื่นๆ : ผักหนามฝรั่ง (กรุงเทพฯ), ว่านสิงหโมรา (ไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyrtosperma Johnstonii N.E.Br. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นสิงหโมรา เป็นไม้ล้มลุก ที่มีหัวอยู่ใต้ดิน ลำต้นสั้นพ้นผิวดินขึ้นมาเพียงเล็กน้อย ลำต้นเป็นสีชมพูอ่อน ใบสิงหโมรา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกใกล้ราก แทงออกมาจากหัวใต้ดิน ลักษณะของใบเป็นรูปเงี่ยงใบหอกถึงรูปหัวลูกศร ยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม...
อุตพิต

อุตพิต

ชื่อสมุนไพร : อุตพิต ชื่ออื่น ๆ : บอนแบ้ว (เชียงใหม่), มะโหรา(จันทบุรี), อุตพิษ, อุตตพิษ(ไทย), ขี้ผู้เฒ่า(อีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Typhonium trilobatum Schott. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤษศาตร์ : ต้นอุตพิต เป็นไม้ล้มลุก ที่มีความสูงของต้นประมาณ 10-45 เซนติเมตร จัดเป็นว่านที่มีหัวขนาดเล็กอยู่ใต้ดิน เมื่อถึงฤดูฝนก็จะงอกขึ้นมาใหม่ ลักษณะของหัวค่อนข้างกลมหรือแป้นเล็กน้อย วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ 1.2 เซนติเมตร เนื้อในหัวเป็นสีขาวหรือสีนวล...
วงศ์พืช

วงศ์พืช

วงศ์พืช A ACERACEAE AGAVACEAE ALANGIACEAE AMARYLLIDACEAE ANACARDIACEAE ANNONACEAE APOCYNACEAE AQUIFOLIACEAE ARACEAE ARALIACEAE ARAUCARIACEAE ASCLEPIADACEAE AVERRHOACEAE B BERBERIDACEAE BIGNONIACEAE BIXACEAE BOMBACACEAE BORAGINACEAE BRETSCHNEIDERACEAE BROMELIACEAE BUDDLEJACEAE BURSERACEAE C Cactaceae ...