วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2017

ข้อมูลสมุนไพรไทย

บุก

ชื่ออื่น :  บุกคุงคก (ชลบุรี) เบีย เบือ (แม่ฮ่องสอน) มันซูรัน (ภาคดลาง)  หัวบุก (ปัตตานี) บุกคางคก  (ภาคกลาง, เหนือ) บุกหนาม บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Amorphophallus campanulatus  Bl.ex Dence.(A.paeoniifolius (Dennst.) Nicolson ชื่อสามัญ :   Elephant yam, Stanley’s water-tub ชื่อวงศ์ :   ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  บุก...