วันอาทิตย์, สิงหาคม 20, 2017

ข้อมูลสมุนไพรไทย

ดูเพิ่มเติม

  มะกาเครือ

  ชื่ออื่น : หัสคุณผี, สะไอ, สะไอเครือ, หัสอัยเครือ, ไอหน่วย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bridelia stipularis (L.) Blume ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกาเครือ เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 8 เมตร หรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบมะกาเครือ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกว้าง...

  สันพร้าหอม

  ผักบุ้งฝรั่ง

  น้ำเต้า

  โมกเครือ