วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021

ยาธรณีสันฑะฆาต

ยาธรณีสันฑะฆาต ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย 1. พริกไทยล่อน หนัก 96 กรัม 2. ยาดำสะตุ หนัก 20 กรัม 3. เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงคุ์ การบูร หนักสิ่งละ 6 กรัม 4. รงทอง (ประสะ) หนัก 4 กรัม 5. ผักแพวแดง...

ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง

ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ยาแคปซูล ยาเม็ด สูตรตำรับ: ในผงยา 117 กรัม ประกอบด้วย 1. ดีเกลือฝรั่ง หนัก 60 กรัม ยาดำสะตุ หนัก 12 กรัม 2. ใบมะกา ใบมะขาม ใบส้มป่อย เนื้อในฝักคูน รากขี้กาแดง รากขี้กาขาว รากตองแตก ฝักส้มป่อย เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอดีงู เถาวัลย์เปรียง หนักสิ่งละ 3 กรัม ขี้เหล็กทั้ง 5 หนัก 3...