วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021

ยาอภัยสาลี

ยาอภัยสาลี ยาลูกกลอน ยาเม็ด สูตรตำรับ: ในผงยา 181 กรัม ประกอบด้วย 1. หัศคุณเทศ หนัก 24 กรัม พริกไทยล่อน แก่นจันทน์เทศ หนักสิ่งละ 16 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 12 กรัม 2. หัวบุกรอ หนัก 15 กรัม เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอเทศ หนักสิ่งละ 13 กรัม 3. เทียนแดง หนัก 11 กรัม...

ยาวิสัมพยาใหญ่

ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาผง สูตรตำรับ: ในผงยา 108 กรัม ประกอบด้วย 1. ดอกดีปลี หนัก 54 กรัม 2. ลูกผักชีลา ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ หนักสิ่งละ 8 กรัม 3. ลูกกระวาน ดอกกานพลู โกศสอ โกศเขมา โกศหัวบัว โกศเชียง โกศจุฬาลัมพา เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง เนื้อลูกสมอเทศ เนื้อลูกสมอไทย เหง้าว่านน้ำ เถาบอระเพ็ด เหง้าขิงแห้ง รากพญารากขาว หนักสิ่งละ 2...

ยามหาจักรใหญ่

ยามหาจักรใหญ่ ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 114 กรัม ประกอบด้วย 1. ใบกระพังโหม หนัก 60 กรัม 2. ยาดำสะตุ หนัก 8 กรัม 3. โกศสอ โกศเขมา โกศพุงปลา โกศก้านพร้าว โกศกระดูกเทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนเยาวพาณี เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอพิเภก เนื้อลูกมะขามป้อม ลูกจันทน์...

ยามันทธาตุ

ยามันทธาตุ ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 93 กรัม ประกอบด้วย 1. เหง้าขิง ลูกเบญกานี หนักสิ่งละ 9 กรัม 2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน ลูกผักชีล้อม ลูกผักชีลา หัวกระเทียม เปลือกสมุลแว้ง เปลือกโมกมัน...

ยาประสะเจตพังคี

ยาประสะเจตพังคี ยาแคปซูล ยาผง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 66 กรัม ประกอบด้วย 1. รากเจตพังคี หนัก 33 กรัม 2. เหง้าข่า หนัก 16 กรัม 3. รากระย่อม พริกไทยล่อน เถาบอระเพ็ด หนักสิ่งละ 2 กรัม 4. ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ใบกระวาน ดอกกานพลู รากกรุงเขมา...

ยาประสะกานพลู

ยาประสะกานพลู ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 250 กรัม ประกอบด้วย 1. ดอกกานพลู หนัก 125 กรัม 2. เปลือกซิก หนัก 10 กรัม เหง้าขมิ้นชัน หนัก 8 กรัม เปลือกเพกา เปลือกขี้อ้าย หนักสิ่งละ 4 กรัม 3. เหง้าขิงแห้ง ดอกดีปลี หนักสิ่งละ 3 กรัม เหง้าไพล...

ยาประสะกะเพรา

ยาประสะกะเพรา ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 92 กรัม ประกอบด้วย 1. ใบกะเพราแดง หนัก 47 กรัม 2. ผิวมะกรูด หนัก 20 กรัม 3. รากชะเอมเทศ มหาหิงคุ์ หนักสิ่งละ 8 กรัม 4. พริกไทยล่อน เหง้าขิง ดอกดีปลี หัวกระเทียม หนักสิ่งละ 2 กรัม 5....

ยาเบญจกูล

ยาเบญจกูล ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย ดอกดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง หนักสิ่งละ 20 กรัม ตัวยาสำคัญ: รูปแบบ/ความแรง: ข้อบ่งใช้: บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขนาดและวิธีใช้: ชนิดชง รับประทานครั้งละ 1.5 – 2 กรัม วันละ...

ยาธาตุอบเชย

ยาธาตุอบเชย ยาน้ำ (รพ.) สูตรตำรับ: ในยาน้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย 1. เปลือกอบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ 800 มิลลิกรัม 2. เกล็ดสะระแหน่ การบูร หนักสิ่งละ 50 มิลลิกรัม ตัวยาสำคัญ: รูปแบบ/ความแรง: ข้อบ่งใช้: ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ 15 - 30 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง...

ยาธาตุบรรจบ

ยาธาตุบรรจบ ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย 1. เนื้อลูกสมอไทย หนัก 16 กรัม 2. โกฐก้านพร้าว หนัก 8 กรัม 3. เหง้าขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทียนดำ เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์ เทียนเยาวพาณี เทียนแดง ลูกจันทน์...