วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021

ยาปลูกไฟธาตุ

ยาปลูกไฟธาตุ ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย 1. พริกไทยล่อน หนัก 50 กรัม 2. ดอกดีปลี รากช้าพลู ผักแพวแดง (ทั้งต้น) เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ลูกผักชีล้อม เหง้าว่านน้ำ หัวแห้วหมู ผิวมะกรูด ลูกพิลังกาสา หนักสิ่งละ 5 กรัม ตัวยาสำคัญ: รูปแบบ/ความแรง: ข้อบ่งใช้: ปลูกไฟธาตุให้บริบูรณ์ ปรับระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้น ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ 500...

ยาเบญจกูล

ยาเบญจกูล ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย ดอกดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง หนักสิ่งละ 20 กรัม ตัวยาสำคัญ: รูปแบบ/ความแรง: ข้อบ่งใช้: บำรุงธาตุ แก้ธาตุให้ปกติ ขนาดและวิธีใช้: ชนิดชง รับประทานครั้งละ 1.5 – 2 กรัม วันละ...

ยาตรีพิกัด

ยาตรีพิกัด ยาแคปซูล (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย 1. เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอพิเภก เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 10 กรัม 2. เหง้าขิงแห้ง พริกไทยล่อน ดอกดีปลี หนักสิ่งละ 10 กรัม 3. รากเจตมูลเพลิงแดง รากช้าพลู เถาสะค้าน หนักสิ่งละ 10 กรัม ตัวยาสำคัญ: รูปแบบ/ความแรง: ข้อบ่งใช้: ปรับสมดุลธาตุ ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ 250 – 500 มิลลิกรัม...

ยาตรีเกสรมาศ

ยาตรีเกสรมาศ ยาชง (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวง ลูกมะตูมอ่อน หนักสิ่งละ 30 กรัม ตัวยาสำคัญ:  รูปแบบ/ความแรง: ข้อบ่งใช้: แก้อ่อนเพลีย ปรับธาตุในผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นจากการเจ็บป่วย เช่น ไข้ ท้องเสีย ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ 1 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ดื่มขณะยายังอุ่น วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน ข้อควรระวัง: - ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 1...