วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021

ยาสหัศธารา

ยาสหัศธารา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 1,000 กรัม ประกอบด้วย 1. พริกไทยล่อน หนัก 240 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 224 กรัม ดอกดีปลี หนัก 96 กรัม หัศคุณเทศ หนัก 48 กรัม 2. เนื้อลูกสมอไทย หนัก 104 กรัม...

ยาผสมเถาวัลย์เปรียง

ยาผสมเถาวัลย์เปรียง ยาลูกกลอน (รพ.) สูตรตำรับ: สูตรตำรับที่ 1 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย เถาวัลย์เปรียง แก่นดูกหิน (มะดูก) แก่นดูกใส (ขันทองพยาบาท) เหง้าไพล หนักสิ่งละ 25 กรัม สูตรตำรับที่ 2 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย เหง้าไพล หนัก 40 กรัม เถาวัลย์เปรียง แก่นดูกหิน (มะดูก) แก่นดูกใส (ขันทองพยาบาท) หนักสิ่งละ 20 กรัม ตัวยาสำคัญ:...

ยาผสมโคคลาน

ยาผสมโคคลาน ยาชง (รพ.) ยาต้ม (รพ.) ...

ยาธรณีสันฑะฆาต

ยาธรณีสันฑะฆาต ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ...

ยาแก้ลมอัมพฤกษ์

ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ยาผง (รพ.) สูตรตำรับ:...

ยากษัยเส้น

ยากษัยเส้น ยาลูกกลอน (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 236 กรัม ประกอบด้วย 1. ดอกดีปลี หนัก 40 กรัม เหง้าขิง หนัก 20 กรัม รากช้าพลู หนัก 24 กรัม เถาสะค้าน หนัก 12 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 8 กรัม 2. เถาโคคลาน กำลังวัวเถลิง เถาวัลย์เปรียง เถาพริกไทย เถาม้ากระทืบโรง หัวกระชาย...