ยาเมล็ดน้อยหน่า

ยาครีม

ตัวยาสำคัญ:

ยาที่มีปริมาณน้ำมันบีบเย็นจากเมล็ดน้อยหน่า [Annona squamosa Linn.] ร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก (w/w)

รูปแบบ/ความแรง:

ข้อบ่งใช้:

กำจัดเหา

ขนาดและวิธีใช้:

ชโลมครีม 20 – 30 กรัม ที่ผม ทิ้งไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง ใช้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 สัปดาห์

ข้อห้ามใช้:

ควรระวังอย่าให้ครีมเข้าตา และอย่าใช้บริเวณที่มีแผลหรือแผลถลอก

อาการไม่พึงประสงค์:

อาจทำให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรือผื่นแพ้สัมผัสได้ หากมีอาการดังกล่าว ให้หยุดใช้ยา

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ:

– ควรใส่ครีมหมักผมติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อฆ่าตัวเหาใหม่ที่ออกมาจากไข่เหาให้ได้ทั้งหมด
– ควรเก็บยาไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส)

Previous articleยาว่านหางจระเข้
Next articleยาเถาวัลย์เปรียง