ยาเปลือกมังคุด

ยาน้ำใส (รพ.)

ตัวยาสำคัญ:

สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์) ของเปลือกมังคุดแห้ง (Garcinia mangostana L.) ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (w/v)

รูปแบบ/ความแรง:

ข้อบ่งใช้:

ทาแผลสด และแผลเรื้อรัง 

ขนาดและวิธีใช้:

ทาบริเวณที่เป็นแผล วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น

ข้อห้ามใช้:

ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ:

แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกมังคุดฝนกับน้ำปูนใสในการรักษาแผลเบาหวาน

Previous articleยาบัวบก
Next articleยาพญายอ