ยาไพล

ยาครีม

ตัวยาสำคัญ:

ยาที่มีปริมาณน้ำมันหอมระเหยง่ายจากเหง้าไพล [Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.] ร้อยละ 14 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก (v/w)

รูปแบบ/ความแรง:

ข้อบ่งใช้:

บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก

ขนาดและวิธีใช้:

ทาและถูเบา ๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 2 – 3 ครั้ง

ข้อห้ามใช้:

– ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน
– ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด

บทความก่อนหน้านี้ยาพริก
บทความถัดไปยาน้ำมันไพล