ยาทิงเจอร์พลู

ยาทิงเจอร์ (รพ.)

ตัวยาสำคัญ:

สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของใบพลูสด (Piper betle L.) ร้อยละ 50 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (w/v)

รูปแบบ/ความแรง:

ข้อบ่งใช้:

บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ อาการอักเสบจากแมลง กัด ต่อย

ขนาดและวิธีใช้:

ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น

ข้อห้ามใช้:

– ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน
– ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด

อาการไม่พึงประสงค์:

เมื่อทาติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้ผิวหนังเป็นสีดำ แต่เมื่อหยุดยาแล้วอาการจะหายไป

บทความก่อนหน้านี้ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง
บทความถัดไปยาบัวบก