ยารางจืด

ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ:

ผงใบรางจืดโตเต็มที่ (Thunbergia laurifolia Lindl.)

รูปแบบ/ความแรง:

ข้อบ่งใช้:

ถอนพิษเบื่อเมา

ขนาดและวิธีใช้:

รับประทานครั้งละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือเมื่อมีอาการ

ข้อควรระวัง:

– ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
– ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอื่นอย่างต่อเนื่องเพราะยารางจืด อาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทำให้ประสิทธิผลของยาลดลง

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ:

ในทางการแพทย์แผนไทย จะใช้ใบหรือราก ตำและคั้นน้ำซาวข้าว รับประทานแก้พิษผิดสำแดง

Previous articleยาหญ้าปักกิ่ง
Next articleยาหญ้าดอกขาว