วันอาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2020
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาแก้โลหิตตกทางทวารหนักทวารเบาหญิงมีครรภ์"

แท็ก: ยาแก้โลหิตตกทางทวารหนักทวารเบาหญิงมีครรภ์

ยาแก้โลหิตตกทางทวารหนักทวารเบาหญิงมีครรภ์

ท่านให้เอา ขิงสด ชะเอมทั้ง 2 เอาสิ่งละเท่ากัน ทำผงใช้น้ำสุราเป็นกระสาย ใช้สำหรับแก้ตกโลหิตทางทวารหนัก ทวารเบา เวลาตั้งครรภ์