วันเสาร์ 11 กรกฎาคม 2020
แท็ก โพสต์แท็กกับ "การปฏิสนธิ"

แท็ก: การปฏิสนธิ

การปฏิสนธิ (ครรภ์วาระกำเนิด)

สตรีมีรังไข่อยู่คู่หนึ่ง ภายในช่องท้องส่วนล่างข้างละหนึ่งรัง รังไข่นี้ประกอบด้วย ไข่เล็กๆ เป็นจำนวนมากซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เมื่อสตรีเริ่มสาวแล้วไข่จะค่อยๆเจริญเติบโตจนสุก ไข่ที่สุกนี้อยู่ติดกับพื้นนอกของรังไข่ก่อนเมื่อแก่เข้าจะเคลื่อนไปสู่ใจกลางของรังไข่ แล้วค่อยๆ เคลื่อนกลับมาพื้นที่นอกของรังไข่อีก ในที่สุดจะทะลุเยื่อหุ้มของรังไข่หลุดออกไปอยู่ในช่องท้อง แล้วต่อไปจะถูกดูดเข้าไปอยู่ในท่องรังไข่ ระยะที่ไข่แตกออกจากรังนี้จะเกิดประมาณวันที่ 14 หลังจากวันมีระดู จากนั้นแผลตรงที่มีไข่ทะลุออกมาจะเป็นเนื้อที่เล็กๆ เป็นก้อนสีแดงก่อน แล้วกลายเป็นสีเหลือง ซึ่งเจริญขึ้นเป็นลำดับ ตลอดเวลาที่ไข่ยังไม่ตาย ถ้ามีการผสมพันธุ์เกิดขึ้น ก้อนสีเหลืองที่รังไข่นี้ก็เจริญเติบโตมากขึ้นมีคุณภาพห้ามไข่อื่นในรังไข่ไม่ให้สุกได้อีก และเจริญเติบโตมากที่สุดในเดือนที่ 3 ของการตั้งครรภ์...