วันศุกร์ 14 สิงหาคม 2020

ยาแก้ครรภ์ไม่ปกติ

ท่านให้เอา ดอกจงกลนี ดอกบัวหลวง รากขนาก ชะเอมเทศ ขัณฑสกร เอาส่วนเท่าๆกัน ทำผงละลายด้วยน้ำนมโคเป็นกระสาย รับประทานแล้วมีคุณ ทำให้กุมารในครรภ์ปกติ

ยาแก้โลหิตตีขึ้น

ท่านให้เอา หนังกระเบนเผา กระเทียม พริกไทย ขิง สารส้ม ปรอด เอาเท่าๆกัน ทำผงกระสายน้ำสุรา แก้โลหิตดีขึ้น เมื่อกำลังอยู่ไฟจนถึงสลบยังแก้หาย