วันอาทิตย์ 19 กันยายน 2021

การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

ในคัมภีร์ปฐมจินดาได้กล่าวถึงต้นเหตุที่เกิดมนุษย์ ซึ่งแพทย์ทั้งหลายควรรู้ไว้ดังนี้ว่า สัตว์ทั้งหลาย เมื่อจะมีการปฏิสนธิขึ้นมา ต้องมีพร้อมด้วยบิดา-มารดา และมีครบบริบูรณ์ของธาตุทั้ง 4 คือ ปฐวีธาตุ 20 อาโปธาตุ 12 วาโยธาตุ 6 เตโชธาตุ 4  ซึ่งจะระคนเข้าด้วยกัน แล้วจึงมีการปฏิสนธิขึ้นในมดลูก เพื่อมีการเจริญเติบโตขึ้นก็จะเรียกว่า มารดามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น

การปฏิสนธิ (ครรภ์วาระกำเนิด)

สตรีมีรังไข่อยู่คู่หนึ่ง ภายในช่องท้องส่วนล่างข้างละหนึ่งรัง รังไข่นี้ประกอบด้วย ไข่เล็กๆ เป็นจำนวนมากซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เมื่อสตรีเริ่มสาวแล้วไข่จะค่อยๆเจริญเติบโตจนสุก ไข่ที่สุกนี้อยู่ติดกับพื้นนอกของรังไข่ก่อนเมื่อแก่เข้าจะเคลื่อนไปสู่ใจกลางของรังไข่ แล้วค่อยๆ เคลื่อนกลับมาพื้นที่นอกของรังไข่อีก ในที่สุดจะทะลุเยื่อหุ้มของรังไข่หลุดออกไปอยู่ในช่องท้อง แล้วต่อไปจะถูกดูดเข้าไปอยู่ในท่องรังไข่ ระยะที่ไข่แตกออกจากรังนี้จะเกิดประมาณวันที่ 14 หลังจากวันมีระดู จากนั้นแผลตรงที่มีไข่ทะลุออกมาจะเป็นเนื้อที่เล็กๆ เป็นก้อนสีแดงก่อน แล้วกลายเป็นสีเหลือง ซึ่งเจริญขึ้นเป็นลำดับ ตลอดเวลาที่ไข่ยังไม่ตาย ถ้ามีการผสมพันธุ์เกิดขึ้น ก้อนสีเหลืองที่รังไข่นี้ก็เจริญเติบโตมากขึ้นมีคุณภาพห้ามไข่อื่นในรังไข่ไม่ให้สุกได้อีก และเจริญเติบโตมากที่สุดในเดือนที่ 3 ของการตั้งครรภ์...

การบำรุงรักษาครรภ์และการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์(ครรภ์รักษา)

สตรีทั้งปวงที่มีครรภ์อันตั้งขึ้นได้ 15 วันก็ดี เดือนหนึ่งก็ดี แสดงกายให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายให้รู้ว่าตั้งครรภ์ขึ้นแล้ว เพราะว่าเอ็นผ่านหน้าอกนั้นเขียว หัวนมดำคล้ำเข้าแล้ว ตั้งขึ้นเป็นเม็ดรอบหัวนมนั้น ก็ให้แพทย์พึงรู้สตรีผู้นั้นมีครรภ์โดยสังเขป สตรีมีครรภ์ได้ 1 เดือน ถ้าไข้รำเพรำพัด คือ ให้ราก ให้จุกในอุทร และให้แดกขึ้นและแดกลงเป็นกำลัง และให้ละเมอ เพ้อพกดังผีเข้า แพทย์ไม่รู้ว่าเป็นไข้สันนิบาตนั้น หามิได้เลย บังเกิดโทษในครรภ์รักษานั้นเอง ให้ทำพิธีตามโบราณเสียก่อน พิธีมีดังนี้ ท่านให้ทำบัตร 5...

การแท้ง (ครรภ์วิปลาส)

การแท้งบุตรนี้ จะแท้งเมื่อครรภ์อายุครบ 3 เดือนแล้วเป็นส่วนมาก จะแท้งเองหรือช่วยให้แท้ง ส่วนเหตุที่ทำให้แท้งด้วยโครต่างๆ ดังกล่าวแล้ว การแท้งด้วยตามพืชพันธุ์มารดา และเชื่อแถวเคยแท้ง หรือเคยแท้งแล้วก็แท้งอีกอาจทำให้แท้งได้อีกเหมือนกัน หรือมารดากินยาร้อนๆ หรือถูกบีบรัด ก็ทำให้แท้งได้  การแท้งบุตรต่างๆ ดังกล่าวแล้ว มักมีเหตุอันตรายมาก ควรช่วยนำส่งโรงพยาบาลทันที สาเตุที่ทำให้เกิดการแท้ง ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการแท้งมีหลายอย่าง แต่คนที่เคยแท้งเราต้องหาต้นเหตุให้ได้เสียก่อน เพื่อมิให้เกิดการแท้งได้อีกในครรภ์หลังๆ ต้นเหตุสำคัญมีดังนี้คือ 1.ต้นเหตุเกี่ยวกับไข่ มักเกิดจากการตายของไข่ที่ฝั่งตัวลงในพื้นเยื่อมดลูก ทำให้เกิดการแท้ง โดยมากมักเกิดจากไข่ตายก่อน แล้วจึงมีการแท้งเกิดตาม ต้นเหตุที่ทำให้ไข่ตายมี 1.1 ครรภ์ไข่ปลาอุก  ในโรคนี้ไข่หรือทารกมีการเปลี่ยนแปลงสูญเสียไปแล้วแท้งออกมาเป็นเม็ดๆ...

การเจริญของครรภ์ (ครรภ์ปริมณฑล)

สตรีผู้ใดมีครรภ์ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ถึง 10 เดือน และเป็นไข้ดังที่กล่าวมาแล้ว จะแก้ด้วยสิ่งใดๆ ก็มิฟัง ท่านให้แต่ยาขนานนี้กิน มีตัวยาดังนี้ โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐก้านมะพร้าว เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ ดอกสัตตบุษย์ ดอกบัวเผื่อน ดอกบัวขม...