ท่านให้เอา ขิงสด ชะเอมทั้ง 2 เอาสิ่งละเท่ากัน ทำผงใช้น้ำสุราเป็นกระสาย ใช้สำหรับแก้ตกโลหิตทางทวารหนัก ทวารเบา เวลาตั้งครรภ์

Previous articleยาแก้สันนิบาตหน้าเพลิง
Next articleยาแก้โลหิตตีขึ้น