ยาประสะไพล

ท่านให้เอา การบูร  3 บาท ขิงแห้ง 4 บาท ขมิ้นอ้อย 4 บาท เทียนดำ หัวหอม พริกไทย กระเทียม ดีปลี เกลือสินเธาว์ หนักสิ่งละ 5 บาท ไพลแห้งเท่ายาทั้งหลาย ทำเป็นผง กระสายน้ำร้อน แก้มุตกิด ขับเลือดเน่าในเรือนไฟ