แก้หญิงมีครรภ์ให้เบาหน่อยหรือเกินประมาณ ท่านให้เอา

เจตมูลเพลิง 1 โกฐสอ 1 ผลผักชี 1 ดอกดีปลี 1 มะตูมอ่อน 1 สะค้าน 1 แห้วหมู 1 กกลังกา 1 รากขัดมอน 1 เปลือกโมกมัน 1 จันทร์ทั้ง 2 สิ่งละ 1 เปลือกสมุลแว้ง 1 เกสรบัวหลวง 1 ใส่หม้อต้มรับประทานดีนัก เมื่อเอายาลงหม้อเสกด้วย

คาถาสักกัตวา ดังนี้

สักกัตวา พุทธรัตนัง โอสถังอุตะระมัง วารัง หิตัง เทวะมนุษย์สานัง พุทธเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัตทะวา สัพเพทุกขาวปะสะเมนตุเต

สักกัตวา ธรรมรัตนัง โอสถังอุตะระมัง วารัง ปาริฬาหูปะสะมะนัง ธรรมเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัตทะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุเต

สักกัตวา ธรรมรัตนัง โอสถังอุตะระมัง วารัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัทวา สัพเพ โรคา วูปะสะ เมนตุเต

 

Previous articleยาต้มแก้ครรภ์รักษา
Next articleการเจริญเติบโตและการดูแลทารก