คัมภีร์มุขโรค

คัมภีร์มุขโรค เป็นโรคที่เกิดในปากในคอ ท่านว่าเป็นเพราะโลหิต มี 19 ประการดังนี้ ทานะสา ใต้ลิ้นงอก ขึ้นมาเหมือนเดือยไก่ มังสะ กลางลิ้นดันลิ้นขึ้นมาอย่างหนามขนุน กาละมังสะ ลิ้นโตมันสีเขียวอยู่ จะละมังสะ ในคางขึ้นเหมือนลิ้นไก่ ยาโตมังสะ ขึ้นในลิ้นสองข้างเหมือนงาช้าง งอกออกมา กัสมังสะ ในลิ้นงอกขึ้นมาเหมือนหน้าวัวงอกออกมาแหลมอยู่ กะนะระมังสะ ลิ้นโตเขื่องเป็นขุมอยู่ทั้งลิ้น หรือลิ้นโตเต็มปากเปื่อยเป็นขุมอยู่ทั้งสิ้น มุกจามังสะ บวมอยู่ ลิ้นบวมอยู่ มุกขะโจมังสะ ผุดขึ้นลิ้นเขียวเหมือนเมล็ดข้าว ทันตะโจมังสะ ในลำคอตีบอยู่เหมือนใยแมงมุม ทันตะมูมังสะ ในลิ้นขาว เหม็นเป็นหนอง เลือดออกบ่อยๆ ทันตะโรสะ ในต้นฟันขาวอยู่ สาภริ...