ทฤษฎีการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์เพื่อการบำบัดโรค

การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ หมายถึง การนวดด้วยท่าทางทั่วไป ไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองในการนวด และยังสามารถใช้อวัยวะอื่น ๆ เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยในการนวดได้

ความรู้เบื้องต้นของการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์

 • ข้อพึงระวังของหมอนวด
  • หมอนวดต้องรักษาสุขภาพทั้งทางกายและใจ
  • หมอนวดต้องเป็นผู้มีศีลธรรม คือ ไม่ดื่มสุรา ไม่เจ้าชู้ ไม่หลอกลวง
 • สถานที่นวด ไม่ควรเป็น โรงยาฝิ่น โรงน้ำชา บ่อนการพนัน สถานที่สาธารณต่าง ๆ
 • มารยาทในการนวด
  • ก่อนการนวด ผู้นวดสำรวมจิตใจเป็นสมาธิ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ยกมือไหว้คนไข้
  • ขณะทำการนวดห้ามกินอาหารหรือสิ่งใด ๆ และระมัดระวังการพูด
 • ข้อควรระวังในการนวด
  • ไม่ควรนวดหลังจากการรับประทานอาหารใหม่ ๆ ไม่เกิน 30 นาที
  • ไม่ควรนวดให้เกิดการฟกช้ำมากขึ้น หรือมีการอักเสบซ้ำซ้อน
  • กรณีผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ต้องระมัดระวัง
  • ไม่ควรนวดผู้ที่มีอาการอักเสบติดเชื้อ คือ มีไข้มากกว่า 38 องศา ปวด บวม แดง ร้อน
  • ไม่ควรนวดผู้ที่ประสบอุบัติเหตุใหม่ ๆ
  • ข้อห้ามหรือข้อควรระวังอื่น ๆ ในแต่ละโรคหรืออาการ
 • ข้อปฏิบัติหลังการนวด
  • ผู้นวดควรแช่มือในน้ำอุ่นเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และนวดคลึงบริเวณกล้ามเนื้อฝ่ามือและรอบข้อนิ้วมือ
  • ผู้ถูกนวด 1)ควรงดอาหารแสลง เช่น อาหารมัน ทอด หน่อไม้ ข้าวเหนียว เครื่องในสัตว์ เหล้า เบียร์ ของหมักดอง 2)ห้ามสลัด บีบ ดัด ส่วนที่มีอาการเจ็บ 3)ทำกายบริหารเฉพาะโรคหรืออาการเพื่อส่งเสริมการรักษา 4)คำแนะนำอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงมูลเหตุเกิดโรค

เส้นประธานสิบกับแนวของเส้น

 • เส้นอิทา และปิงคลา         เป็นตัวแทน            พลังสมองและไขสันหลัง
 • เส้นสุมนา                     เป็นตัวแทน            ประสาทส่วนกลางและการไหลเวียน
 • เส้นกาลทารี                  เป็นตัวแทน            ระบบไหลเวียนแขนขา และพลังปลายประสาทแขนขา
 • เส้นสหัสรังสี และเส้นทุวารี  เป็นตัวแทน            ตาซ้ายและขวา
 • เส้นจันทภูสัง และเส้นรุชำ   เป็นตัวแทน            หูซ้ายและขวา
 • เส้นสิกขิณี (คิชชะ)          เป็นตัวแทน            ระบบปัสสาวะและอวัยวะเพศ
 • เส้นสุขุมัง (นันทกระหวัด)   เป็นตัวแทน            ระบบขับถ่าย ทวารหนัก
Scroll to top