ผักคราดหัวแหวน แก้อาการปวดฟัน

ผักคราดหัวแหวน : Spilanthes acmella (Linn.) Murr. ส่วนที่ใช้ : ดอกสด ขนาดและวิธีใช้ : ดอกสดปริมาณพอเหมาะตำกับเกลืออมหรือกัดไว้บริเวณที่ปวด

ข่อย แก้อาการปวดฟัน

ข่อย : Streblus asper Lour. ส่วนที่ใช้ : เปลือกต้นสด ขนาดและวิธีใช้ : ใช้เปลือกต้นสดขาดประมาณ 1 ฝ่ามือ สับเป็นชิ้นต้มกับน้ำพอควรใส่เกลือเล็กน้อย ต้มนาน 10-15 นาที เอาน้ำมาอมบ่อยๆ

แก้ว แก้อาการปวดฟัน

แก้ว : Murraya paniculata (Linn.) Jack. ส่วนที่ใช้ : ใบสด ขนาดและวิธีใช้ : ใบแก้วรักษาอาการปวดฟัน โดยใช้ใบสดตำพอแหลกแช่เหล้าโรงในอัตราส่วน 1.5 ใบย่อย หรือ 1 กรัม ต่อเหล้าโรง 1 ช้อนชา หรือ 5 มิลลิลิตรและเอาน้ำยาที่ได้มาทาบริเวณที่ปวด