Home ระบบทางเดินอาหาร อาการคลื่นไส้ อาเจียน

อาการคลื่นไส้ อาเจียน

อาการคลื่นไส้เป็นกลไกที่ร่างกายกำจัดเศษอาหารในกระเพาะอาหารออกทางปาก เกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น รับประทานอาหารมากเกินไป เมารถ เมาเรือ เป็นต้น สาเหตุที่รุนแรงเช่นลำไส้อุดตัน ไส้ติ่งอักเสบ ติดเชื้อในทางเดินอาหาร สำหรับอาการคลื่นไส้ที่แนะนำให้ใช้สมุนไพรเป็นอาการคลื่นไส้ที่มีสาเหตุที่ไม่รุนแรง