ขิง แก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน

ขิง : Zingiber officinale Rose.

ส่วนที่ใช้ : เหง้าแก่สด

ขนาดและวิธีใช้ : ใช้เหง้าแก่สดขนาดเท่าหัวแม่มือ (ประมาณ 5 กรัม) ทุบให้แตก ต้มเอาน้ำดื่ม