แท็ก โพสต์แท็กกับ "เถามวกแดง"

แท็ก: เถามวกแดง

เถามวกแดง

  สรรพคุณเถามวก : เถา ใช้เป็นยารักษาอาการพิษ รักษาอาการสลบ รักษาบาดแผล รักษาอาการประดง รักษาน้ำเหลืองเสีย และฆ่าพยาธิ