กระลัมพัก

กะลำพักหรือกระลำพักเป็นเครื่องยาที่มีกลิ่นหอม ได้จากแก่นที่มีเชื้อราเจริญอยู่ในเนื้อไม้ของพืช ๒ ชนิด ในวงศ์ Euphorbiaceae คือ ต้นสลัดได (Euphorbia antiquorum L.) บางถิ่นเรียก สลัดไดป่า(ภาคกลาง) เคียะผา(นครราชสีมา) เคียะเลี่ยม หงอนงู(แม่ฮ่องสอน) ต้นตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha L.) บางถิ่นเรียก ตาตุ่ม(ภาคกลาง) บูตอ(มลายู-ปัตตานี) กระลำพักที่ได้จากต้นสลัดได รสขม หอม...

กฤษณา

กฤษณา เป็นพืชจำพวกต้น ขนาดกลาง ใบเดี่ยวรูปหอกยาว จะขับสารหอมมาหุ้มรอยแผลในเนื้อไม้ทำให้ส่วนนั้นมีสีเข้มและเข็ง เรียกว่าเนื้อไม้ เนื้อไม้ รสหอมสุขุม บำรุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะและลม แก้ลมวิงเวียน บำรุงโลหิตในหัวใจ ทำให้หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวดข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหานน้ำ เข้ายาบำรุงหัวใจ แก้ลมกองละเอียด

กำลังวัวเถลิง

กำลังวัวเถลิง เป็นพืชจำพวกต้นทรงพุ่มขนาดย่อม ใบเดี่ยว รูปไข่ยาว โคนมน เส้นใบชัดเป็นระเบียบ ดอกสีขาวออกตามง่ามใบหรือง่ามกิ่ง เนื้อไม้, ราก รสมันร้อนติดฝาด บำรุงโลหิต ทำธาตุให้บริบูรณ์ บำรุงเส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงกระดูกให้แข็งแรง ขับลม เป็นยาอายุวัฒนะ เปลือก รสมันร้อนติดฝาด บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง บำรุงเส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ข่าต้น

ข่าต้น เป็นพืชจำพวกต้น เนื้อไม้ รสเผ็ดร้อนหอม ขับลมในลำไส้ ดับกลิ่นคาว ทำให้ผายเรอ แก้ปัสสาวะพิการ ขับเลือด และน้ำเหลือง บำรุงธาตุ  ใช้ร่วมกับสะค้านและต้นดาวเรือง ต้มเอาน้ำดื่มแก้ฝีลม (ปวดท้องดังไส้จะขาด เช่น ไส้ติ่งอักเสบ)

จันทน์แดง

จันทน์แดง จันแดง, จันผา เป็นพืชจำพวกต้น แก่น รสขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บำรุงหัวใจ แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

จันทน์ขาว

จันทน์ขาว เป็นพืชจำพวกต้น เนื้อไม้, แก่น รสขมหวาน บำรุงประสาท บำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อตกหนัก ขับพยาธิ ลูก รสฝาดหวาน  แก้อาการนอนไม่หลับ  กระวนกระวาน แก้ท้องเสีย บำรุงประสาท

จันทน์ชะมด

จันทน์ชะมด เป็นพืชจำพวกต้น เนื้อไม้, แก่น รสขมหอมสุขุม แก้ไข้ แก้ลม บำรุงหัวใจ ทำให้สดชื่น บำรุงกำลัง แก้คลื่นเหียนอาเจียน

ฝางเสน

ฝาง เป็นพืชจำพวกต้น แก่น รสฝาดขม ต้มดื่ม บำรุงโลหิต แก้ปอดพิการ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ท้องร่วง ธาตุพิการ                แก้โลหิตออกทางทวารหนัก แก้เสมหะ กำเดา

สักขี

แก่น รสขมปร่า แก้ไข้รากสาด แก้ท้องร่วง บำรุงน้ำเหลืองให้ปกติ บำรุงกำลัง บำรุงเลือด แก้พุพอง เป็นยาขับปัสสาวะ เป็นยาสำหรับสตรีที่คลอดบุตร แก้มุตกิตระดูขาว

ฮ่อสะพายควาย

เนื้อไม้ รักษาโรคเรื้อน มะเร็งคุดทะราด กลากเกลื้อน ลมเป็นพิษ โรคผิวหนัง ฆ่าพยาธิ และกามโรค เปลือก เป็นยาบำรุงเหงือก บำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย  รักษาเหงือกอักเสบ ยาถ่ายรักษาโรคตับพิการ