เรื่อง หน้า 8

สมุนไพรระบาย ยาถ่าย

สมุนไพรพวกนี้ ถ้ารับประทานน้อยเป็นยาระบาย ถ้ามากเป็นยาถ่าย ขนาดจะเพิ่มหรือลดเล็กน้อยได้เเล้วแต่คนธาตุหนักธาตุเบา ผู้ใหญ่และเด็ก ชุมเห็ดเทศ ชื่ออื่นๆ                 ชุมเห็ดใหญ่, ชุมเห็ด (ไทย), ลับมื่นหลวง, ขี้คาด, หมากกะลิงเทศ (พายัพ) ส่วนที่ใช่               ดอกสด ใบสด เมล็ดแห้ง ขนาด                     1 – 3 ช่อดอก (หรือแล้วแต่คนธาตุหนักธาตุเบา ช่อดอกใหญ่หรือเล็ก) ใบ 8–10 ใบ วิธีใช้                     ...

สมุนไพรถ่ายพยาธิ

มะเกลือ ชื่ออื่นๆ                 มะเกีย, มักเกลือ (ตราด), เกลือ, ผีเผา (เหนือ) ส่วนที่ใช้               ผลสดโตเต็มที่ ขนาด                     จำนวนผลเท่าอายุ แต่ไม่เกิน 25 ผล วิธีใช้                      ผลมะเกลือสด ไม่ช้ำไม่ดำ ไม่สุก จำนวนเท่าอายุคนไข้ แต่ไม่เกิน 25 ผล (คนไข้อายุ 40 ปี ใช้เพียง 25...

สมุนไพรที่ช่วยสระผมให้สะอาดยิ่งขึ้น

บวมขม ชื่ออื่นๆ                 นมพิจิตร (กลาง), มะนอยจ๋า (เหนือ), กะตอรอ (ปัตตานี) ส่วนที่ใช้               รังบวบจากผลที่แก่แต่ไม่แห้ง ขนาด                     1 ผล วิธีใช้                      เอาผลบวมที่แก่แต่ยังไม่แห้ง ปอกเปลือกออก จะมีรังบวมพร้อมทั้งเนื้อและน้ำ ใช้สระผมแก้รังแค แต้โคว ชื่ออื่นๆ                 แต้โค่ว, กากเมล็ดชา, แต้โค (จีน) ส่วนที่ใช้               เป็นกากของเมล็ดชาที่ได้บีบเอาน้ำมันชาออกแล้ว ขนาด                     1 กำมือ วิธีใช้                      กากเมล็ดชา 1 กำมือ...