สมุนไพรกล่อมประสาท

ขี้เหล็ก ชื่ออื่นๆ                 ขี้เหล็กใหญ่ (ไทย), ขี้เหล็กบ้าน, ขี้เหล็กหลวง, ขี้เหล็กกินดอก (พายัพ), ยะหา (ปัตตานี), ขี้เหล็กเผือก (เชียงใหม่) ส่วนที่ใช้               ใบเพสลาด ขนาด                     - วิธีใช้                      เอาใบเพสลาดมาสลัดด้วยแอลกอฮอล์ หรือมาดองด้วยเหล้าโรง ใช้ความแรงประมาณ 15 % รับประทานน้ำยาดองก่อนนอน ครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ หรือประมาน 4 ช้อนแกง หรือจะแกงรับประทานก็ได้ผลเช่นกัน พวงชมพูดอกขาว ชื่ออื่นๆ                 ชมพูพวง (กรุงเทพฯ), พวงนาค (กลาง), หงอนนาค (ปัตตานี) ส่วนที่ใช้               รากและเถา ขนาด                     เถา...

สมุนไพรป้องกันเหน็บชา

ข้าวอนามัย ชื่ออื่นๆ                 ข้าวกล้อง, ข้าวแดง ส่วนที่ใช้               เมล็ดข้าว ขนาด                     ไม่จำกัด วิธีใช้                      รับประทานข้าวที่หุงโดยไม่เช็ดน้ำ หรือใช้วิธีนึ่ง ซึ่งจะได้ไวตามินบีหนึ่ง จะป้องกันโรคเหน็บชาได้

สมุนไพรบำรุงหัวใจ

กฤษณา ชื่ออื่นๆ                 กายูการู, กายูกาฮู (ปัตตานี), ไม้หอม (ตะวันออก) ส่วนที่ใช้               แก่น, เนื้อไม้ ขนาด                     - วิธีใช้                      เข้ายาหอมบำรุงหัวใจ รวมกับสมุนไพรอื่นๆ เช่น เกษรทั้ง 5 และอื่นๆ เกษรทั้งห้า ทั้งเจ็ด ทั้งเก้า เกษรทั้ง 5 มีเกษร     มะลิ พิกุล สารภี บุนนาค บัวหลวง เกษรทั้ง 7 มีเกษร     มะลิ พิกุล สารภี บุนนาค บัวหลวง จำปา กระดังงา เกษรทั้ง 9...

สมุนไพรขมเจริญอาหาร

มะระ ชื่ออื่นๆ                 ผักเหย (ลงขลา), ผักไห (นครศรีธรรมราช), มะร้อยรู (กลาง), มะห่อย, มะไห่, มะนอย (เหนื), สุพะซู, สุพะเด (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), มะระเล็ก, มะระขี้นก (ทั่วไป), โกควยเกี๊ยะ (จีน) ส่วนที่ใช้               เนื้อของผล ขนาด                     ไม่จำกัด วิธีใช้                      ใช้เป็นอาหาร ผักจิ้ม ต้ม แกง มะระ มี 2 ชนิด มะระขี้นก คือมะระที่มีผลเล็กๆ สั้นป้อม ผลยาวประมาณ...

สมุนไพรขับปัสสาวะ

พยัพเมฆ ชื่ออื่นๆ                 หญ้าหนวดแมว (กลาง, ตะวันออก, จันทบุรี), เงียวชิวเช้า (จีน) ส่วนที่ใช้               ทั้งต้นสด ขนาด                     1 กำมือ วิธีใช้                      ทำยาชงดื่มต่างน้ำ เหมาะกับคนไข้ที่เป็นโรคบวมน้ำ จะทำให้รูปยาชงของต้นแห้งแรง 10% ก็ได้ หญ้าคา ชื่ออื่นๆ                 เก้อฮี (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ลาลาง (มลายู), ลาแล (ยะลา), คา, คาเหลือง ส่วนที่ใช้               ราก เหง้า ขนาด                     1 กำมือ วิธีใช้                      ต้มกับน้ำดื่ม หรือใช้ผัดรับประทาน คื่นฉ้าย ชื่ออื่นๆ                 ผักข้าวปืน, ผักปืน, ผักบืม...

สมุนไพรแก้เจ็บคอ

สำรอง ชื่ออื่นๆ                 พุงละลาย (จันทบุรี) ส่วนที่ใช้               เนื้อของผล ขนาด                     10 – 20 ผล วิธีใช้                      ใช้รวมกับชะเอม โดยเอาต้มกับน้ำ จิบน้ำบ่อยๆ แก้เจ็บคอ ลิ้นมังกร ชื่ออื่นๆ                 เหล่งจิเช่า (จีน) ส่วนที่ใช้               ใบสด ขนาด                     10 – 20 ใบ วิธีใช้                      ใบลิ้นมังกร ใส้น้ำตาลแดง 2 ช้อน ต้มน้ำ 1 ถ้วยแก้ว จิบแก้เจ็บคอ บักบก ชื่ออื่นๆ                 ผักแว่น (จันทบุรี, ใต้), ปะหนะเอขาเด๊าะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน),...

สมุนไพรแก้ไอขับเสมหะ

กระเทียม ชื่ออื่นๆ                 หอมเทียม (พายัพ), เทียม, หัวเทียม (ใต้, ปัตตานี) ส่วนที่ใช้               หัว ขนาด                     1 – 2 กลีบ วิธีใช้                      โขนกให้ละเอียด เติมน้ำส้มสายชูประมาณ 2 – 3 ช้อนแกง คั้นเอาแต่น้ำรับประทาน มะนาว ชื่ออื่นๆ                 โกรยชะม้า (เขมร – สุรินทร์), ปะนอเกล, มะนอเกละ, มะเน้าดีเล (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ปะโหน่งกลยาน (กะเกรี่ยง – กาญจนบุรี), ส้มมะนาว...