สมุนไพรช่วยทำให้ฟันทน

ข่อย ชื่ออื่นๆ                 กักไม้ฝอย (เหนือ), ซะโยเส่ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ตองขะแหน (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี), ส้มพอ (เลย), ส้มฝ่า, ส้มพ่อ (หนองคาย), สะนาย (เขมร) ส่วนที่ใช้               กิ่งสด ขนาด                     ยาว 5 – 6 ฟุต วิธีใช้                      เอากิ่งข่อยสดหั่น ต้มใส่เกลือเคี่ยวให้งวด เหลือน้ำครึ่งเดียว อมเช้าเย็นจะช่วยทำให้ฟันทน และไม่ปวดฟัน พวกแขกนิยมใช้กิ่งข่อยขนาดเล็เท่านิ้วก้อยทุบๆ แล้วแปรงฟัน ทำให้ฟันแข็งแรง และไม่ผุ สีทนคนทา ชื่ออื่นๆ                 กะลันทา,...

สมุนไพรแก้ปวดฟัน

กานพลู ชื่ออื่นๆ                 ดอกจันทน์ (เชียงใหม่), จันจี่ (เหนือ) ส่วนที่ใช้               น้ำมันที่ได้จากการกลั่นดอกตูมของกานพลู ขนาด                     4 – 5 หยด วิธีใช้                      สำลีพันปลายไมจิ้มฟัน จุ่มลงในน้ำในกานพลู แลวจิ้มลงในรูฟันที่ปวด จะทำให้อาการปวดค่อยยังชั่ว เพราะน้ำมันกานพลูมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะแห่ง น้ำมันเขียว ชื่ออื่นๆ                 สุรามฤทธิ์ ส่วนที่ใช้               น้ำมันที่กลั่นได้จากใบสดและกิ่งก้านของน้ำมันเขียว ขนาด                     5 – 6 หยด วิธีใช้                      ใช้เช่นเดียวกับน้ำมันกานพลู ผักคราดหัวแหวน ชื่ออื่นๆ                 ผักคราด (กลาง), ผุกตุ้มหู (ใต้), ผักเผ็ด, อึ้งฮวยเกี๊ย, เทียงบุ้งเช่า (จีน) ส่วนที่ใช้               ทั้งต้นสด ขนาด                     1 ต้น วิธีใช้                      นำต้นสดมาล้างให้สะอาด...

สมุนไพรปิดขมับหรือยาบรรเทาอากาศปวดศีรษะ

ว่านหางจรเข้ ชื่ออื่นๆ                 ว่านไฟไหม้ (เหนือ), ว่านหางจระเข้, หางตะเข้ (กลาง), นำเต๊ก (จีน) ส่วนที่ใช้               ใบสด ขนาด                     1 ใบ วิธีใช้                      ฝานตามขวางใบหน้าประมาณ ¼ เซนติเมตร ใช้ปูนแดงทาตรงเนื้อที่มีสักษณะวุ้นสีใสๆ แล้วเอาทางด้านปูนแดงปิดขบหมับ จะทำให้บรรเทาอาการปวดศีรษะ ขี้กาแดง ชื่ออื่นๆ                 แตงโมป่า (กาญจนบุรี), มะกาดิน (เชียงใหม่), ขี้กาเทศ, ขี้กาน้อย, กายิงอ (ใต้) ส่วนที่ใช้          ผลแก่สด ราก ขนาด               1 ผล ราก 1 ท่อนเล็กๆ วิธีใช้                - เอาผลสดมาต้มในน้ำมันพืช...

สมุนไพรรักษาน้ำกัดเท้า

สีเสียดแขก ชื่ออื่นๆ                 สีเสียดเทศ ส่วนที่ใช้               น้ำยางแห้งที่สกัดจากใบและกิ่งของต้นสีเสียดแขก ขนาด                     1 ก้อนขนาดหัวแม่มือ วิธีใช้                      เอาฝนกับน้ำให้ข้นๆ แล้วทาบริเวณที่น้ำกัด (ก่อนทาควรล้างเท้าให้สะอาด เช็ดให้แห้ง) วันละ 2 – 3 ครั้ง สีเสียดลาว ชื่ออื่นๆ                 สีเสียดเหนือ, สีเสียดไทย, สีเสียด, สีเสียดแก่น (ราชบุรี), สีเสียดเหลือง (เชียงใหม่), สะเจ (ฉาน – แม่ฮ่องสอน) ส่วนที่ใช้               ยางที่สกัดได้จากแก่นของต้นสีเสียด ขนาด                     1 ก้อนขนาดหัวแม่มือ วิธีใช้                      เช่นเดียวกับสีเสียดแขก ฝาง ชื่ออื่นๆ                 ง้าย (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี), ฝางส้ม...

สมุนไพรรักษาหูด

พญาไร้ใบ ชื่ออื่นๆ                 พญาร้อยใบ (เชียงใหม่), เคียะเทียน (เหนือ), เคียะจีน (เชียงใหม่) ส่วนที่ใช้               กิ่งสดๆ ซึ่งเมื่อหักจะมียางสีขาวเหมือนน้ำนมออกมา ขนาด                     1 กิ่งเล็ก วิธีใช้                      เด็ดกิ่งใช้ยางสีขาวที่ไหลออกมา ทาตรงหูด วันละ 3 – 4 ครั้ง ติดต่อกันหลายๆ วัน จนกว่าหูดจะหลุด น้ำนมราชสีห์ใหญ่ ชื่ออื่นๆ                 นมราชสีห์, ผักโขมแดง (กลาง), หญ้าน้ำหมึก (เหนือ), หญ้าหลังอึ่ง (ฉาน - แม่ฮ่องสอน) ส่วนที่ใช้               ยางจากต้น ขนาด                     1 – 2...

สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง และผื่นคัน

กระเบา ชื่ออื่นๆ                 กระเบาตึก (เชมร – ตะวันออก), กระเบาน้ำ, กระเบาข้าวแข็ง, กระเบาข้าวเหนียว, กระเบาเบ้าแข็ง, กระเบาใหญ่, กาหลง, แก้วกาหลง (กลาง), กระตงดง (เชียงใหม่), กราเบา (เขมร), ดงกะเปา (ลำปาง), เบา (สุราษฎร์ธานี), กะเบาใหญ่ (นครราชสีมา), มะกูลอ (เหนือ), กูลา (ปัตตานี), หัวค่าง (ประจวบคีรีขันธ์), ตัวโอ่งจี๊ (จีน) ส่วนที่ใช้               น้ำมันจากเมล็ด หรือเนื้อในเมล็ด ขนาด                     5...

สมุนไพรรักษากลากเกลื้อน

ชุมเห็ดเทศ ชื่ออื่นๆ                 ชุมเห็ดใหญ่, ชุมเห็ด (ไทย), ลับมื่นหลวง, ขี้คาด, หมากกะลิงเทศ (พายัพ) ส่วนที่ใช้               ใบสด ขนาด                     3 – 4 ใบย่อย วิธีใช้                      ขยี้ให้น้ำออกมา เติมเกลือเล็กน้อย ใช้ผิวไม้ไผ่ที่สะอาดขูดบริเวณที่เป็นกลาดเบาๆ แล้วขยี้ทาใบชุมเห็ดเทศ ที่ผสมเกลือจะรู้สึกแสบๆ คันๆ ทาวันละ 2 ครั้ง จนกว่าจะหาย ทองพันชั่ง ชื่ออื่นๆ                 ทองตันชั่ง, หญ้ามันไก่ (กลาง) ส่วนที่ใช้               ใบสด รากสด ขนาด                     ใบ 5 – 8 ใบ ราก...