สมุนไพรแก้ปวดฟัน

กานพลู ชื่ออื่นๆ                 ดอกจันทน์ (เชียงใหม่), จันจี่ (เหนือ) ส่วนที่ใช้               น้ำมันที่ได้จากการกลั่นดอกตูมของกานพลู ขนาด                     4 – 5 หยด วิธีใช้                      สำลีพันปลายไมจิ้มฟัน จุ่มลงในน้ำในกานพลู แลวจิ้มลงในรูฟันที่ปวด จะทำให้อาการปวดค่อยยังชั่ว เพราะน้ำมันกานพลูมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะแห่ง น้ำมันเขียว ชื่ออื่นๆ                 สุรามฤทธิ์ ส่วนที่ใช้               น้ำมันที่กลั่นได้จากใบสดและกิ่งก้านของน้ำมันเขียว ขนาด                     5 – 6 หยด วิธีใช้                      ใช้เช่นเดียวกับน้ำมันกานพลู ผักคราดหัวแหวน ชื่ออื่นๆ                 ผักคราด (กลาง), ผุกตุ้มหู (ใต้), ผักเผ็ด, อึ้งฮวยเกี๊ย, เทียงบุ้งเช่า (จีน) ส่วนที่ใช้               ทั้งต้นสด ขนาด                     1 ต้น วิธีใช้                      นำต้นสดมาล้างให้สะอาด...

สมุนไพรแก้ไอขับเสมหะ

กระเทียม ชื่ออื่นๆ                 หอมเทียม (พายัพ), เทียม, หัวเทียม (ใต้, ปัตตานี) ส่วนที่ใช้               หัว ขนาด                     1 – 2 กลีบ วิธีใช้                      โขนกให้ละเอียด เติมน้ำส้มสายชูประมาณ 2 – 3 ช้อนแกง คั้นเอาแต่น้ำรับประทาน มะนาว ชื่ออื่นๆ                 โกรยชะม้า (เขมร – สุรินทร์), ปะนอเกล, มะนอเกละ, มะเน้าดีเล (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ปะโหน่งกลยาน (กะเกรี่ยง – กาญจนบุรี), ส้มมะนาว...

สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง และผื่นคัน

กระเบา ชื่ออื่นๆ                 กระเบาตึก (เชมร – ตะวันออก), กระเบาน้ำ, กระเบาข้าวแข็ง, กระเบาข้าวเหนียว, กระเบาเบ้าแข็ง, กระเบาใหญ่, กาหลง, แก้วกาหลง (กลาง), กระตงดง (เชียงใหม่), กราเบา (เขมร), ดงกะเปา (ลำปาง), เบา (สุราษฎร์ธานี), กะเบาใหญ่ (นครราชสีมา), มะกูลอ (เหนือ), กูลา (ปัตตานี), หัวค่าง (ประจวบคีรีขันธ์), ตัวโอ่งจี๊ (จีน) ส่วนที่ใช้               น้ำมันจากเมล็ด หรือเนื้อในเมล็ด ขนาด                     5...

สมุนไพรแก้ช้ำใน

ยาแก้ช้ำใน (พลัดตกหกล้ม)  บัวบก ชื่ออื่นๆ                 ผักแว่น (จันทบุรี, ใต้), ปะหนะเอขาเด๊าะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ผักหนอก (เหนือ), แจ๊ะเเซะเข่า (จีน) ส่วนที่ใช้               ทั้งต้นสด ขนาด                     1 กำมือ วิธีใช้                      นำทั้งต้นสดล้างน้ำให้สะอาด ตำ คั้นน้ำ เติมน้ำตาลเล็กน้อยดื่ม 1 ครั้ง รับประทานติดต่อกัน 5 – 6 ครั้ง ตับแรด ชื่ออื่นๆ                 ก้ามปู, สร้อยห้วย, สิงห์หงส์ (กรุงเทพฯ), เปิ๊บผา (พายัพ), เลือดแรด,...

สมุนไพรแก้ริดสีดวง

เพ็ชสังฆาต ชื่ออื่นๆ                 ขั่นข้อ (ราชบุรี), สันชะอวด (กรุงเทพฯ), สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์), สันชะคาด, แป๊ะฮวยหันขัดเช้า (จีน) ส่วนที่ใช้               เถาสด ขนาด                     2 – 3 องคุลีต่อ 1 มื้อ วิธีใช้                      รับประทานสดๆ ถ้าเคี้ยวจะคันปากคันคอ เพราะในสมุนไพรนี้จะมีสารที่เป็นผลึกรูปเข็มอยู่มาก เป็นสารชนิดเดียวกันกับที่พบในต้นบอน ต้นเผือก การรับประทานจึงใช้สอดไส้ลงในกล้วยสุก หรือมะขาม แล้วกลืนลงไป รับประทาน 10 – 15 วัน จะเห็นผล อัคคีทวาร ชื่ออื่นๆ                 แข้งม้า (เชียงราย), ควิโด,...

สมุนไพรเพิ่มน้ำนมในสตรีหลังคลอด

หัวปลี ชื่ออื่นๆ                 กล้วยมณีอ่อง, มะลิอ่อง (ฉาน – เหนือ), เจก (เขมร – จันทบุรี), ยะไข่, สะกุย (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), แหลก (ชอง – จันทบุรี) ส่วนที่ใช้               หัวปลี (ช่อดอกของต้นกล้วย) ขนาด                     ไม่จำกัด วิธีใช้                      แกงเลียงรับประทานบ่อยๆ หลังคลอดใหม่ๆ กุ๋ยฉ่าย ชื่ออื่นๆ                 กุยช่าย (ทั่วไป), หอมแป้น (เหนือ) ส่วนที่ใช้               ใบและต้นสด ขนาด                     ไม่จำกัด วิธีใช้                      แกงเลียงรับประทานบ่อยๆ หลังคลอดใหม่ๆ กรดน้ำ ชื่ออื่นๆ                 กระต่ายจามใหญ่, กัญชาป่า,...

สมุนไพรแก้อาเจียนเป็นเลือด

หนุมานประสานกาย ชื่ออื่นๆ                 ว่านอ้อยช้าง (เลย), ชิดฮะลั้ง (จีน) ส่วนที่ใช้               ใบสด ขนาด                     12 ใบย่อย วิธีใช้                      ตำ คั้นนำ 2 ถ้วยตะไล รับประทานครั้งละ 1 ถ้วยตะไล ติดต่อกัน 5 – 7 วัน ก้ามปูหลุด ชื่ออื่นๆ                 ก้ามปู (กรุงเทพฯ), เตี๋ยวเต๊กบ๊วย, จุ๋เต๊กเช่า, อั่งจิเช่า, อะจิอั้ง, โกยจิอึ้ง (จีน) ส่วนที่ใช้               ต้นสด ขนาด                     ต้นสด 60 – 90 กรัม วิธีใช้                     ...