คำปฏิเสธ

เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมจากตำราเท่านั้น และเราไม่รับประกันหรือรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตัดสินความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาก่อนที่อาศัยมันในทางใด การใช้งานของเนื้อหา (สำหรับวัตถุประสงค์ใด) เป็นความเสี่ยง แต่เพียงผู้เดียว สำหรับการส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์กรุณาใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

เราไม่รวมหนี้สินใด ๆ ทั้งหมด (รวมถึงการละเลย) ในแง่ของข้อมูลของบุคคลที่สามใด ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีเมื่อ, หรือที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้, เว็บไซต์นี้.

คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับการประเมินบริการใด ๆ ที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือบนอินเทอร์เน็ต. เราจะไม่รับผิดชอบในการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลที่สาม. ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่คุณอาจต้องการที่จะเปิดเผยให้บุคคลที่สามที่มีความเสี่ยงของคุณเอง.