ชื่ออื่น :  ตะโกสวน, ปลาบ, มะเขือเถื่อน, มะสุลัวะ, ตะโกไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros peregrine Guerke.
ชื่อวงศ์ : EBENACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นตะโกสวน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้น มีสีดำแต้มสีขาว แตกเป็นร่องลึก เนื้นในเปลือกสีแดงเข้ม
  • ใบตะโกสวน เมื่ออ่อนมีสีแดง ใบแคบ รูปขอบขนาน เนื้อใบหนาคลายแผ่นหนัง โคนใบโค้งมน
  • ดอกตะโกสวน สีขาวจนถึงเหลือง มีกลิ่นหอม
  • ผลตะโกสวน ผลกลมมีเกล็ดที่หลุดร่วงง่ายปกคลุม เมล็ด จะฝังอยู่ในเนื้อ

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เปลือก, ผลอ่อน, ผลแก่, ผลดิบ, เมล็ด

สรรพคุณตะโกสวน :

  • เปลือก รสฝาดเฝื่อน สมาน ลดไข้
  • เปลือกและผลอ่อน รสฝาดเฝื่อน แก้บิดแก้ท้องร่วง แก้ไข้มาลาเรีย
  • เปลือกและผลแก่ รสฝาดเฝื่อนหวาน ต้มเป็นยาอมกลั้วคอ รักษาแผลในปาก แก้คออักเสบ
  • ผลดิบ รสฝาด สมานบาดแผล ห้ามเลือด แก้บิดแก้ท้องร่วง
  • เมล็ด รสฝาดเฝื่อน แก้บิดแก้ท้องร่วง