สมุนไพรหมวดอักษร ต

  ตะขาบหิน

  ชื่ออื่น : ตะขาบหิน, เพว, เฟอ, ว่านตะขาบ, ว่านตะเข็บ, ตะขาบบิน, ตีนตะขาบ, ตะขาบปีนกล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Muehlenbeckia platyclada (F.v.Muell.) Meissen. ชื่อวงศ์ : POLYGONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะขาบหิน เป็นไม้พุ่มลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร ลำต้นแบน เป็นข้อๆ สีเขียว ตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก...

  ตะคร้อ

  ชื่ออื่น : ตะคร้อ, มะโจ๊ก, เคาะ, ค้อ, ตะคร้อไข่, คอส้ม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schleichera oleosa (Lour.)Oken ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะคร้อ เป็นไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 25 เมตร ใบตะคร้อ เป็นใบประกอบแบบ ขนนก มีใบย่อย 2-4 คู่ ใบย่อยคู่บนขนาดใหญ่กว่าคู่ล่าง รูปไข่หรือ แกมรี...

  ตะคร้ำ

  ชื่ออื่น : ตะคร้ำ, กะตีบ, แขกเต้า, ค้ำ, หวีด, ปีชะออง, อ้อยน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garuga pinnata Roxb. ชื่อวงศ์ : Burseraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะคร้ำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดลาง สูง 10-20 เมตร โตวัดรอบ 100-200 ซม. ผลัดใบ ลำต้นเปลา ตรง โคนต้นเป็นพูพอน...

  ตะเคียนทอง

  ชื่ออื่น : ตะเคียนทอง, กะกี้, โกกี้, แคน, จะเคียน, จูเค้, โซเก, ตะเคียน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea odorata Roxb. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะเคียนทอง เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 20-40 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบกลม เปลือกสีน้ำตาลดำ ใบตะเคียนทอง เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปหอก...

  ตะเคียนหิน

  ชื่ออื่น : ตะเคียนหิน, เคียนทราย, ตะเคียนหนู, เหลาเตา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea ferrea Laness. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะเคียนหิน เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 15 – 30 เมตร กิ่งอ่อนมีขนประปราย ใบตะเคียนหิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบรูปลิ่ม มีตุ่มใบตามซอกเส้นแขนงใบ ดอกตะเคียนหิน ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง...

  ตะไคร้

  ชื่ออื่น :  ตะไคร้, จะไคร้(ภาคเหนือ), ไคร(ภาคใต้), คาหอม(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ห่อวอตะไป่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หัวสิงโต(เขมร-ปราจีนบุรี), ตะไคร้แกง(ทั่วไป) ชื่อสามัญ :   Lemon Grass, Lapine ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Cymbopogon citratus  Stapf. ชื่อวงศ์ :   Poaceae (Gramineae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะไคร้ เป็นพรรณไม้ล้มลุก จะขึ้นเป็นกอใหญ่ สูงประมาณ 1 เมตร ลักษณะของลำต้นเป็นรูปทรงกระบอก แข็ง เกลี้ยง และตามปล้องมักมีไขปกคลุมอยู่ เป็นพรรณไม้ที่มีอายุหลายปี ใบตะไคร้ ใบเดี่ยว แตกใบออกเป็นกอ รูปขอบขนาน...

  ตะไคร้บก

  ชื่ออื่น : ตะไคร้บก, คล้าย, ไคร้นุ่น, สนุ่น, ไคร้ใหญ่, ตะหนุ่น, สนุ่นน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salix tetrasperma Roxb. ชื่อวงศ์ : SALICACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะไคร้บก ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลัดใบระยะสั้นก่อนออกดอก มีความสูงของต้นประมาณ 5-10 เมตร ลำต้นเดี่ยวตั้งตรง เนื้ออ่อน เปลือกต้นหนาเป็นสีน้ำตาลเทาหรือสีเทาเข้ม มีรอยแตกลึกตามยาว กิ่งก้านแตกเป็นพุ่มทรงกลม โปร่ง กิ่งก้านมีลักษณะชูตั้งขึ้น...

  ตะไคร้หอม

  ชื่ออื่น ๆ : ตะไคร้หอม, ตะไคร้แดง, ตะไครมะขูด, จะไคมาขูด ชื่อสามัญ : Citronella Grass ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon nardus (Linn.)Rendle ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะไคร้หอม เป็นไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า สูงประมาณ 2 เมตร ลำต้นแตกจากเหง้าใต้ดินเป็นกอ ลำต้นเป็นข้อๆ ใบตะไคร้หอม เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปขอบขนานปลายแหลม ใบยาวกว่าตะไคร้บ้าน ลักษณะของใบกว้าง 5-20 มิลลิเมตร ยาวประมาณ...

  ตะไคร้หางสิงห์

  ชื่ออื่น : ตะไคร้หางสิงห์, เสียว, เสียวน้อย, เสียวเล็ก, เสียวหางนาค, เสียวน้ำ, ไคร้หางนาค ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus taxodiifolius Beille ชื่อวงศ์ : PHYLLANTHACEAE (EUPHORBIACEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะไคร้หางสิงห์ เป็นไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ใบตะไคร้หางสิงห์ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม....

  ตะบองเพชร

  ชื่ออื่น : ตะบองเพชร, เขียะ, หนามเขียะ(ภาคเหนือ), กระบองเพชร, ตะบองเพชร(ภาคกลาง), ปะทำมังหลวง(เชียงใหม่), ตุมาซี้(มลายู-นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cereus hexagonus (L.) Mill. ชื่อวงศ์ : CACTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะบองเพชร เป็นไม้พุ่ม อวบน้ำ ลำต้นและกิ่งกลม ตั้งตรง หยักลึกเป็นร่องโดยรอบ 3-7 สัน อาจมีได้ถึง 11...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต