หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ต

สมุนไพรหมวดอักษร ต

  ตะขบไทย

  ชื่อเรียกอื่นๆ : ตะขบไทย, ครบ(ปัตตานี), มะเกว๋นควาย(ภาคเหนือ), ตะขบควาย(ภาคกลาง), กือคุ(มลายู ปัตตานี) ชื่อสามัญ : Coffee Plum, Indian Cherry, Indian Plum, East Indian Plum, Rukam และ Runeala Plum ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นตะขบไทย เป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น...

  ตะขบป่า

  ชื่ออื่นๆ : ตะขบป่า, เบนโคก (อุบลราชธานี), ตานเสี้ยน, มะแกว๋นนก, มะแกว๋นป่า, มะขบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. ชื่อวงศ์ : Flacourtiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะขบป่า เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 2-15 เมตร ลำต้น และกิ่งใหญ่ๆมีหนามแหลม กิ่งแก่ๆมักจะไม่มีหนาม กิ่งอ่อนมีหนามแหลมตามซอกใบ หนามยาว...

  ตะขาบหิน

  ชื่ออื่น : ตะขาบหิน, เพว, เฟอ, ว่านตะขาบ, ว่านตะเข็บ, ตะขาบบิน, ตีนตะขาบ, ตะขาบปีนกล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Muehlenbeckia platyclada (F.v.Muell.) Meissen. ชื่อวงศ์ : POLYGONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะขาบหิน เป็นไม้พุ่มลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร ลำต้นแบน เป็นข้อๆ สีเขียว ตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก...

  ตะคร้อ

  ชื่ออื่น : ตะคร้อ, มะโจ๊ก, เคาะ, ค้อ, ตะคร้อไข่, คอส้ม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schleichera oleosa (Lour.)Oken ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะคร้อ เป็นไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 25 เมตร ใบตะคร้อ เป็นใบประกอบแบบ ขนนก มีใบย่อย 2-4 คู่ ใบย่อยคู่บนขนาดใหญ่กว่าคู่ล่าง รูปไข่หรือ แกมรี...

  ตับเต่าน้อย

  ชื่ออื่น : ตับเต่าน้อย, กล้วยเต่า, กล้วยไม้ตับเต่า, ตับเต่า, ไข่เต่า, หมากกล้วยน้อย, ก้นครก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia debilis (Pierre) Finet et. Gagnep. ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตับเต่าน้อย เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร กิ่งอ่อนมีขนอ่อนนุ่มหนาแน่น แต่จะร่วงไปเมื่อกิ่งแก่ ใบตับเต่าน้อย ใบเดี่ยว...

  ติ้วขน

  ชื่ออื่น : ติ้วขน, กวยโชง, กุยฉ่องเซ้า, ตาว, ติ้วแดง, ติ้วยาง, ติ้วเลือด, ติ้วเหลือง, แต้ว, แต้วหิน, ติ้วขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer subsp. Pruniflorum Gogel. ชื่อวงศ์ : CLUSIACEAE (GUTTIFERAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นติ้วขน เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 8-15 เมตร...

  ตองแตก

  ชื่ออื่น :  ตองแตก, ตองแต่(ประจวบคีรีขันธ์), ถ่อนดี, ทนดี(ภาคกลาง, ตรัง), โทะโคละ, พอบอเจ๊าะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), นองป้อง, ลองปอม(เลย) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Baliospermum montanum  Muell.A ชื่อพ้อง :  Baliospermum solanifolium  (Burm.) Suresh ชื่อวงศ์ :   EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นตองแตก เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกแขนงจากโคนต้น ก้านใบเรียวยาว ยาว 2-6 ซม. ยอดอ่อนมีขน ใบตองแตก เดี่ยวเรียงสลับ มีขนาดและรูปร่างต่างๆ...

  แตงกวา

  ชื่ออื่น : แตงกวา, แตงขี้ไก่, แตงขี้ควาย, แตงช้าง, แตงปี, แตงยาว, แตงเห็น, แตงอ้ม, ตาเสาะ ชื่อสามัญ : Cucumber ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis sativus Linn. ชื่อวงศ์ : Cucurbitaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแตงกวา ลำต้นเป็นเถามีขนขึ้นมีขนขึ้นปกคลุมทั่วไป มีข้อยาว 10 ถึง 20 เซนติเมตร มีหนวดเกาะบริเวณข้อโดยส่วนปลายของหนวดไม่มีการแตกแขนง แตงกวามีรากแก้ว แตกแขนงเป็นจำนวนมาก รากสามารถแผ่ทางด้านกว้างและหยั่งลึกได้มากถึง 1 เมตร ใบแตงกวา ใบมีก้านใบยาว...

  เต่าร้าง

  ชื่ออื่น :  เต่าร้าง, เต่าร้างแดง, เชื่องหมู่, มะเด็ง, งือเด็ง, เต่ารั้ง ชื่อสามัญ :   Fishtail Palm, Wart Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Caryota mitis Lour. ชื่อวงศ์ :   PALMCEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเต่าร้าง เป็นพืชตระกูลปาล์ม ที่มีหน่อและขึ้นเป็นกอ พบทั่วไปในป่าดิบทุกแห่ง ชอบขึ้นในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูง ต้นเป็นปล้องสูงชะลูดขึ้นไป บางต้นเตี้ย บางต้นสูงถึง 6-12 เมตร ต้นมีกาบหุ้มเป็นเส้นประสานกัน เส้นผ่านศุนย์กลางต้นประมาณ 10...

  ตีนนก

  ชื่ออื่น : ตีนนก, กาจับหลัก, ตีนนกผู้, มะยางห้าชั้น, กาสามซีก, ตีนกา, กาสามปีก, สมอตีนเป็ด, สมอหวอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex peduncularis Wall.ex Schauer ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตีนนก เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม หรือดำ กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต