หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ต

สมุนไพรหมวดอักษร ต

  ตะขาบหิน

  ชื่ออื่น : ตะขาบหิน, เพว, เฟอ, ว่านตะขาบ, ว่านตะเข็บ, ตะขาบบิน, ตีนตะขาบ, ตะขาบปีนกล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Muehlenbeckia platyclada (F.v.Muell.) Meissen. ชื่อวงศ์ : POLYGONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะขาบหิน เป็นไม้พุ่มลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร ลำต้นแบน เป็นข้อๆ สีเขียว ตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก...

  ต่อไส้

  ชื่ออื่นๆ : ต่อไส้, ก้ามปู, หมากก้ามปู(อุบลราชธานี), กวง, กุม, โลด, โลดน้ำ, ต่อไส้ขาว, สิบไส้(ภาคใต้),ไก่เถื่อน, ตาลอีลิ้น(ภาคกลาง), ข้าวตาก, ง้วนพู(ภาคตะวันออก), คางลาง(ภาคกลาง), จ๊าตอง, เพี้ยฟาน(ภาคเหนือ), ตานโขมย(กาญจนบุรี), แมงเม่า(ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allophylus cobbe (L.) Raeusch. ชื่อวงศ์ : Sapindaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นต่อไส้ เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 1.5-3 เมตร ลำต้นตั้งตรง...

  เต่าร้าง

  ชื่ออื่น :  เต่าร้าง, เต่าร้างแดง, เชื่องหมู่, มะเด็ง, งือเด็ง, เต่ารั้ง ชื่อสามัญ :   Fishtail Palm, Wart Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Caryota mitis Lour. ชื่อวงศ์ :   PALMCEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเต่าร้าง เป็นพืชตระกูลปาล์ม ที่มีหน่อและขึ้นเป็นกอ พบทั่วไปในป่าดิบทุกแห่ง ชอบขึ้นในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูง ต้นเป็นปล้องสูงชะลูดขึ้นไป บางต้นเตี้ย บางต้นสูงถึง 6-12 เมตร ต้นมีกาบหุ้มเป็นเส้นประสานกัน เส้นผ่านศุนย์กลางต้นประมาณ 10...

  ตากวาง

  ชื่ออื่น : ตากวง(นครราชสีมา, นครพนม), ขอบด้วงเถา(ชุมพร), ตากวาง(ลำปาง, นครพนม, แพร่), กำแพงเก้าชั้น(หนองคาย), กระดอเย็น(เกาะช้าง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia verrucosa Wight. ชื่อวงศ์ : CELASTRACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตากวาง เป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ พาดพันไปตามต้นไม้ใหญ่ เมื่อตัดตามแนวขวางเห็นเส้นวงปีชัดเจน และมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาจากวงปี เปลือกเถาสีน้ำตาล ใบตากวาง ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ปลายและโคนใบแหลม เส้นแขนงใบถี่ ผิวใบสีเขียว เรียบ เป็นมัน ...

  ตะขบไทย

  ชื่อเรียกอื่นๆ : ตะขบไทย, ครบ(ปัตตานี), มะเกว๋นควาย(ภาคเหนือ), ตะขบควาย(ภาคกลาง), กือคุ(มลายู ปัตตานี) ชื่อสามัญ : Coffee Plum, Indian Cherry, Indian Plum, East Indian Plum, Rukam และ Runeala Plum ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นตะขบไทย เป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น...

  ตีนเป็ดทราย

  ชื่ออื่น : ตีนเป็ดทราย, ตีนเป็ดเล็ก(ภาคกลาง), เทียนหนู,  เนียนหนู(สตูล), ปงปง(พังงา), ปากเป็ด, มะตากอ(มลายู-นราธิวาส), รักขาว(จันทบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera manghas  L. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตีนเป็ดทราย เป็นไม้ต้น สูง 5-15 เมตร ลำต้น เรือนยอดกลม เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบตีนเป็ดทราย เป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้มเป็นมัน...

  ตะแบกเลือด

  ชื่ออื่น : ตะแบกเลือด, เปื๋อยปั๋ง, มะเกลือเลือด, มะกาเถื่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia corticosa Pierre ex Laness. ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะแบกเลือด เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่สูงถึง 35 เมตร ลำต้นเปลาตรง ส่วนโคนต้นขรุขระเป็นสะเก็ด ส่วนบนเรียบเป็นหลุมตื้นๆ ใบตะแบกเลือด เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปมน ปลายใบแหลม ฐานใบมน ใบอ่อนมีขนทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบด้านล่างชัดเจน...

  แตงกวา

  ชื่ออื่น : แตงกวา, แตงขี้ไก่, แตงขี้ควาย, แตงช้าง, แตงปี, แตงยาว, แตงเห็น, แตงอ้ม, ตาเสาะ ชื่อสามัญ : Cucumber ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis sativus Linn. ชื่อวงศ์ : Cucurbitaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแตงกวา ลำต้นเป็นเถามีขนขึ้นมีขนขึ้นปกคลุมทั่วไป มีข้อยาว 10 ถึง 20 เซนติเมตร มีหนวดเกาะบริเวณข้อโดยส่วนปลายของหนวดไม่มีการแตกแขนง แตงกวามีรากแก้ว แตกแขนงเป็นจำนวนมาก รากสามารถแผ่ทางด้านกว้างและหยั่งลึกได้มากถึง 1 เมตร ใบแตงกวา ใบมีก้านใบยาว...

  ตะไคร้บก

  ชื่ออื่น : ตะไคร้บก, คล้าย, ไคร้นุ่น, สนุ่น, ไคร้ใหญ่, ตะหนุ่น, สนุ่นน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salix tetrasperma Roxb. ชื่อวงศ์ : SALICACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะไคร้บก ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลัดใบระยะสั้นก่อนออกดอก มีความสูงของต้นประมาณ 5-10 เมตร ลำต้นเดี่ยวตั้งตรง เนื้ออ่อน เปลือกต้นหนาเป็นสีน้ำตาลเทาหรือสีเทาเข้ม มีรอยแตกลึกตามยาว กิ่งก้านแตกเป็นพุ่มทรงกลม โปร่ง กิ่งก้านมีลักษณะชูตั้งขึ้น...

  ตีนเป็ดน้ำ

  ชื่ออื่น : ตีนเป็ดทะเล, ตีนเป็ดน้ำ(ภาคกลาง), ตุม(กาญจนบุรี), สั่งลา(กระบี่), มะตะกอ(มลายู-นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera Odollam  Gaertn. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตีนเป็ดน้ำ เป็นไม้ต้น สูงประมาณ 15 เมตร ลำต้น ทรงร่มมักแตกกิ่งต่ำ ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบตีนเป็ดน้ำ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นวงๆ เป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง ใบมันรูปไข่กลับแกมใบหอก โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ดอกตีนเป็ดน้ำ สีขาวออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,804แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม