หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ต

สมุนไพรหมวดอักษร ต

  ตะไคร้หางสิงห์

  ชื่ออื่น : ตะไคร้หางสิงห์, เสียว, เสียวน้อย, เสียวเล็ก, เสียวหางนาค, เสียวน้ำ, ไคร้หางนาค ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus taxodiifolius Beille ชื่อวงศ์ : PHYLLANTHACEAE (EUPHORBIACEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะไคร้หางสิงห์ เป็นไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ใบตะไคร้หางสิงห์ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม....

  ตีนเป็ดทราย

  ชื่ออื่น : ตีนเป็ดทราย, ตีนเป็ดเล็ก(ภาคกลาง), เทียนหนู,  เนียนหนู(สตูล), ปงปง(พังงา), ปากเป็ด, มะตากอ(มลายู-นราธิวาส), รักขาว(จันทบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera manghas  L. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตีนเป็ดทราย เป็นไม้ต้น สูง 5-15 เมตร ลำต้น เรือนยอดกลม เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบตีนเป็ดทราย เป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้มเป็นมัน...

  ตำแยแมว(ตำแยตัวผู้)

  ชื่ออื่น ๆ : ตำแยแมว, ตำแยตัวผู้, ตำแยป่า, หญ้าแมว, หญ้ายาแมว, หานแมว, ลังตาไก่, อเนกคุณ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha indica Linn. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE.  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตำแยแมว เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง และมีขนาดเล็กเนื้อภายในอ่อน และไม่แข็งแรง ลำต้นสูงประมาณ 2 ฟุต เท่านั้น ใบตำแยแมว ออกใบเดี่ยว มีขนาดเล็กรูปมนรี ปลายใบเรียวเล็ก ขอบใบเป็นจักอยู่รอบใบ...

  ตานดำ

  ชื่ออื่น : ตานดำ, ตานส้าน, ถ่านไฟผี, มะเกลือป่า, มะเกลือกา, มะตูมดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros montana Roxb. ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตานดำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 15 เมตร ใบตานดำ ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปวงรีขอบขนาน กว้าง 1-5 เซนติเมตร ยาว 1.5-2...

  ตำลึง

  ชื่ออื่น ๆ : ตำลึง, ผักแคบ(ภาคเหนือ), แคเด๊าะ(กระเหรี่ยงและแม่ฮองสอน), ตำลึง,สี่บาท(ภาคกลาง), ผักตำนิน(ภาคอีสาน) ชื่อสามัญ : Ivy Gourd ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coccinia grandis (L.) Voigt) ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตำลึง เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยที่มีมือจับ เพื่อเอาไว้เกาะยึดหลักหรือต้นไม้อื่น ๆ ลำเถาสีเขียว ใบตำลึง เป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็น 3 แฉก หรือ 5 แฉก กว้างและยาวประมาณ 4-8...

  เต่าร้าง

  ชื่ออื่น :  เต่าร้าง, เต่าร้างแดง, เชื่องหมู่, มะเด็ง, งือเด็ง, เต่ารั้ง ชื่อสามัญ :   Fishtail Palm, Wart Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Caryota mitis Lour. ชื่อวงศ์ :   PALMCEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเต่าร้าง เป็นพืชตระกูลปาล์ม ที่มีหน่อและขึ้นเป็นกอ พบทั่วไปในป่าดิบทุกแห่ง ชอบขึ้นในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูง ต้นเป็นปล้องสูงชะลูดขึ้นไป บางต้นเตี้ย บางต้นสูงถึง 6-12 เมตร ต้นมีกาบหุ้มเป็นเส้นประสานกัน เส้นผ่านศุนย์กลางต้นประมาณ 10...

  ตากวาง

  ชื่ออื่น : ตากวง(นครราชสีมา, นครพนม), ขอบด้วงเถา(ชุมพร), ตากวาง(ลำปาง, นครพนม, แพร่), กำแพงเก้าชั้น(หนองคาย), กระดอเย็น(เกาะช้าง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia verrucosa Wight. ชื่อวงศ์ : CELASTRACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตากวาง เป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ พาดพันไปตามต้นไม้ใหญ่ เมื่อตัดตามแนวขวางเห็นเส้นวงปีชัดเจน และมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาจากวงปี เปลือกเถาสีน้ำตาล ใบตากวาง ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ปลายและโคนใบแหลม เส้นแขนงใบถี่ ผิวใบสีเขียว เรียบ เป็นมัน ...

  ตีนฮุ้งดอย

  ชื่ออื่น : ตีนฮุ้งดอย, สัตฤๅษี (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paris polyphylla Smith ชื่อวงศ์ : TRILLIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตีนฮุ้งดอย เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน สูงได้ถึง 1 เมตร ใบตีนฮุ้งดอย เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบข้อ 4-9 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ดอกตีนฮุ้งดอย มีสีเหลืองแกมส้ม ออกเป็นดอกเดี่ยว ลักษณะเป็นกระจุกที่ปลายยอด มีก้านดอกยืดยาว...

  ตานเสี้ยน

  ชื่ออื่น : ตานเสี้ยน, นางหวาน (นครราชสีมา), ตานเสี้ยน (กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites & Hook. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตานเสี้ยน เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-15 เมตร เปลือกต้นสีเทาปนดำ แตกเป็นสะเก็ด เปลือกในสีแดง...

  ตรีชวา

  ชื่ออื่น : ตรีชวา, หางกระรอก, หางแมว, เขียวพระสุจริต ชื่อวิทยาศาสตร์ : Justicia betonica L. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตรีชวา ไม้พุ่มสูง ประมาณ 0.5 – 1 เมตร ใบตรีชวา ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามรูปรี กว้าง 2 – 2.5 ซม. ยาว 6...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต